Malin Danielsson (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 207
Titel
Kommunikatör.
Född år
1977
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Socialutskottet

Suppleant

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-01 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2020-02-07 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Kulturutskottet

Suppleant
2020-02-07 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-02-07 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-10
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2022-10-27 –

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 20–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 20–22 och konstitutionsutskottet 22–. Suppleant kulturutskottet 20–22, civilutskottet 20–22, socialutskottet 22–, justitieutskottet 22–, arbetsmarknadsutskottet 22– och EU-nämnden 22–. Suppleant riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22– och riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.

Föräldrar

Alf Sandberg och Ann-Christin Danielsson.

Utbildning

Sannarpsgymnasiet, Halmstad, slutår 96. Fil. kand, Lunds universitet 01.

Anställningar

Kommunikatör, Unga Synskadade, Stockholm 01–04. Organisationssekreterare Unga Synskadade, Stockholm 04–08. Kanslichef Unga Synskadade, Stockholm 08–09.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Huddinge 06–22. Kommunalråd, Huddinge 09–20 och 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Huddinge 09–18. Ersättare för- och grundskolenämnden, Huddinge 04–06. 1:e vice ordförande gymnasienämnden, Huddinge 06–07. Ordförande kultur- och fritidsnämnden, Huddinge 07–09. Ordförande grundskolenämnden 09–14 Ordförande samhällsbyggnadsutskottet 14–20.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Folkpariet Huddinge 07–10. Suppleant Kommuninvest ekonomisk förening 13–15. Ledamot, förbundsstyrelsen, Liberalerna Stockholm 15–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2023/24:SoU13

  Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena gäller ledsagning för personer med synnedsättning och det andra handlar om schablonbeloppet för assistansersättning.

  Riksdagen anser att regeringen bör se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2023/24:KU20

  Anföranden och repliker
  37, 238 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-07
  Debatt
  2024-06-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

  En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

  Betänkande 2023/24:KU22

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändring i brottsbalken och antog som vilande regeringens förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen.

  Ändringarna innebär att bestämmelserna om hets mot folkgrupp förtydligas. Förtydligandena innebär bland annat att förnekelse av Förintelsen

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 41 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2023/24:KU12

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

  Riksdagen anser att det inte bör vara möjligt för en person som kandiderat i flera kommuner att ändra sin folkbokföring på eller i anslutning till valdagen i

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 37 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Betänkande 2023/24:KU11

  Riksdagens ombudsmän (JO) har lämnat sin ämbetsberättelse för tiden 1 juli 2022 - 31 december 2023 till riksdagen. JO är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

  Enligt konstitutionsutskottet bör JO:s vägledande uttalanden

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 34 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 17-18 april. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2024-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2023/24:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om äldreomsorg från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om en äldreomsorgslag, stärkt medicinsk kompetens i kommuner, bemanning och villkor i äldreomsorgen.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  40, 121 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2023/24:KU16

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om författningsfrågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om medlemskapet i EU, subsidiaritetsprövningen inom EU och partifinansiering, reglering av lobbyister och ändring i lagstiftningen om karensregler för statsråd och höga statstjänstemän.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  8, 58 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättigheter

  Fri- och rättigheter

  Betänkande 2023/24:KU13

  Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om att grundlagsskydda aborträtten, återkallelse av medborgarskap, diskriminering, skyddet av äganderätten, trossamfunds trygghets- och säkerhetsarbete, en livssynsöppen stat och föreningsfrihet.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 52 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
  Datum
  2024-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Betänkande 2023/24:KU9

  Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om översyn av brottet hets mot folkgrupp i grundlagarna, yttrandefrihet på internet och reglering av techjättarna, en granskningsfunktion

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Public service och film

  Public service och film

  Betänkande 2023/24:KrU3

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om public service och film från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förutsättningar och framtida villkor för filmpolitiken och public service.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningar både vad gäller public service och film.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det schabloniserade föräldraavdraget

  Det schabloniserade föräldraavdraget

  Betänkande 2023/24:SoU26

  Riksdagen sa nej till tre förslag i motioner om det schabloniserade föräldraavdraget från allmänna motionstiden 2023 med hänvisning till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 115 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig förvaltning

  Offentlig förvaltning

  Betänkande 2023/24:KU8

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om offentlig förvaltning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om främjande av demokrati, statlig anställning, korruption och skydd av beslutsfattare.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 58 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2023/24:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) har granskat delar av regeringens och ministrarnas administrativa arbete. Här följer ett urval av granskningen.

  Vid granskningen av vissa förvaltningsärenden har utskottet tittat på de ärenden om utlämning för brott från Sverige som handlagts av Justitiedepartementet.

  Anföranden och repliker
  10, 70 minuter
  Justering
  2023-12-19
  Bordläggning
  2024-01-16
  Debatt
  2024-01-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Betänkande 2023/24:KU1

  Riksdagen sade ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, JO:s och Riksrevisionens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas.

  I utgiftsområdet Rikets styrelse ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen,

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  8, 68 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Betänkande 2023/24:SoU3

  Möjligheten att använda digital teknik inom hemtjänsten eller i särskilda boendeformer för äldre ska förtydligas. Syftet är bland annat att motverka den osäkerhet som finns i kommunerna och för att stimulera användningen av välfärdsteknik.

  Det blir även nya bestämmelser som gäller behandlingen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om antisemitismen i Sverige

  Särskild debatt om antisemitismen i Sverige

  Tisdagen den 21 november håller riksdagen en särskild debatt om antisemitismen i Sverige. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar kulturminister Parisa Liljestrand MDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2023-11-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ledarhundar

  Ledarhundar

  Betänkande 2023/24:SoU2

  Det blir statens ansvar att tillhandahålla ledarhundar till personer med synnedsättning. Ansvaret för ledarhundsverksamhet förs över från Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet regeringen bestämmer.

  De nya reglerna syftar till att flytta över myndighetsutövningen gällande dispositionsrätt

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 77 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
  Datum
  2023-10-05

Filter