Catarina Deremar (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län, plats 251
Titel
Kock.
Född år
1965
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Centerpartiet

Kvittningsperson

Kulturutskottet

Ledamot

Konstitutionsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Ledamotsrådet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2021-01-01 – 2026-09-21

Centerpartiet

Kvittningsperson
2021-01-01 –

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-10-12 – 2022-09-26
Suppleant
2021-01-01 – 2021-10-12

Civilutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-12-20 –
Suppleant
2021-01-01 – 2022-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2022-10-11 – 2024-10-31

Ledamotsrådet

Suppleant
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 22. Ledamot, 2023 års public service-kommitté.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Tierp 03–18 och ledamot kommunstyrelsen 03–18. Ledamot SKL:s förhandlingsdelegation 07–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande Centerpartiet i Uppsala län 86–88 och 18–23. Ordförande Ullfors IK 00–11. Ordförande Centerpartiets valberedning 11–15. Styrelseledamot Upplands fotbollsförbund och Upplands idrottsförbund.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 21–. Ledamot kulturutskottet 21–. Suppleant civilutskottet 21–22, konstitutionsutskottet 22–och EU-nämnden 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 22–. Suppleant ledamotsrådet 22–. Kvrittningsperson Centerpartiet 21–.

Föräldrar

Lantbrukaren Birger Lindell och lantbrukaren Ulla Lindell, f. Forslund.

Utbildning

Gymnasieskola, Tierp, slutår 83.

Anställningar

Kokerska, Kungsgärdets sjukhus, Uppsala 83–85. Kokerska, husmor, konferensansvarig Wiks folkhögskola. Kock, Nordbanken Uppsala. Föreståndarassistent, Juvel personalrestauranger, Kvarnholmen. Chef, Brukshotellet, Erasteel Kloster AB, Söderfors 93–03. Oppositionsråd, Tierps kommun 03–17.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det kyrkliga kulturarvet

  Det kyrkliga kulturarvet

  Betänkande 2023/24:KrU11

  I en skrivelse om de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan redogör regeringen bland annat för hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under perioden 2002–2022. Regeringen beskriver till exempel tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor och samverkan

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 47 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Betänkande 2023/24:UU4

  Riksdagen lade en skrivelse om Nordiskt samarbete och en redogörelse om Nordiska rådets svenska delegations verksamhet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

  Riksdagen sa också nej till cirka 80 förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om nordiskt samarbete, Arktis och Barentsregionen samt utrikespolitik, säkerhetspolitik och krisberedskap.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  15, 109 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Finansieringen av UWC i Norge

  Finansieringen av UWC i Norge

  Interpellation 2023/24:615 av Catarina Deremar (C)

  Interpellation 2023/24:615 Finansieringen av UWC i Norge av Catarina Deremar C till Statsrådet Johan Forssell M Sedan en tid har Sveriges regering dragit in finansieringen till United World Colleges-skolan UWC Red Cross Nordic i Norge. Sveriges regering var tillsammans med regeringarna i övriga nordiska länder med och
  Inlämnad
  2024-03-11
  Svarsdatum
  2024-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
  Datum
  2024-04-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kultur för alla

  Kultur för alla

  Betänkande 2023/24:KrU10

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023 om allas tillgång till kultur. Anledningen är bland annat att arbete pågår eller att åtgärder redan är vidtagna i de frågor som förslagen gäller.

  Förslagen handlar bland annat om scenkonstens villkor, tillgång till kultur och kulturutövning, och litteratur- och biblioteksfrågor.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  9, 48 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • med anledning av skr. 2023/24:109 De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan – om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet

  Motion 2023/24:2887 av Catarina Deremar m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2887 av Catarina Deremar m.fl. C med anledning av skr. 2023/24:109 De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara digitaliseringens möjligheter
  Inlämnad
  2024-04-24
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor

  Motion 2023/24:2877 av Catarina Deremar m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2877 av Catarina Deremar m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället enhetliga och rättssäkra villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att s.k. omvändelseterapi ska stå i strid med demokrativillkoret
  Inlämnad
  2024-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Public service och film

  Public service och film

  Betänkande 2023/24:KrU3

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om public service och film från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förutsättningar och framtida villkor för filmpolitiken och public service.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningar både vad gäller public service och film.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkbildning

  Folkbildning

  Betänkande 2023/24:KrU4

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om folkbildning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om att värna folkbildningen, bidragsmodellen för studieförbund och om att främja folkbildning i hela landet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att motionsyrkandena till viss del är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 83 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället.

  Riksrevisionen har granskat om statens bidragsgivning till civilsamhället har varit effektiv. Den övergripande slutsatsen är att de granskade myndigheternas

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 57 minuter
  Justering
  2024-01-18
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Länsstyrelsernas hemställan angående ansvar för myggbekämpning

  Länsstyrelsernas hemställan angående ansvar för myggbekämpning

  Interpellation 2023/24:446 av Patrik Lundqvist (S)

  Interpellation 2023/24:446 Länsstyrelsernas hemställan angående ansvar för myggbekämpning av Patrik Lundqvist S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Den 27 oktober skickade länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland och Värmland en hemställan till regeringen för att ge Naturvårdsverket i uppdrag att organisera
  Inlämnad
  2024-02-07
  Svarsdatum
  2024-03-05
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Myggbekämpning kring nedre Dalälven

  Myggbekämpning kring nedre Dalälven

  Interpellation 2023/24:345 av Sanne Lennström (S)

  Interpellation 2023/24:345 Myggbekämpning kring nedre Dalälven av Sanne Lennström S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Kommunerna kring nedre Dalälven har under en längre tid återkommande drabbats av extrema mängder stickmyggor. Omkring år 2000 slogs det fast att översvämningsmyggan som kallas Aedes sticticus var problemet.
  Inlämnad
  2024-01-15
  Svarsdatum
  2024-03-05
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Myggbekämpning vid nedre Dalälven

  Myggbekämpning vid nedre Dalälven

  Interpellation 2023/24:476 av Anders W Jonsson (C)

  Interpellation 2023/24:476 Myggbekämpning vid nedre Dalälven av Anders W Jonsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Under många år har nedre Dalälvsområdet varit möjligt att vistas utomhus i även på sommaren. Det är tack vare de insatser som gjorts med bekämpning med biologisk myggkontroll. Statsbidrag har utgått
  Inlämnad
  2024-02-12
  Svarsdatum
  2024-03-05
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar

  Motion 2023/24:2812 av Rickard Nordin m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2812 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig avsändare på lotterier för
  Inlämnad
  2024-01-19
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Betänkande 2023/24:KrU1

  Totalt cirka 16,6 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa därmed nej till de alternativa budgetförslag

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  86, 253 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Kulturminister Parisa Liljestrand M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Kulturminister Parisa Liljestrand M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
  Datum
  2023-10-05

Filter