Jacob Risberg (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län, plats 323
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utrikesutskottet

Ledamot

Försvarsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Ledamotsrådet

Ledamot

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2024-05-23 – 2024-06-18
Suppleant
2022-10-20 – 2022-12-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant Försvarsutskottet 22– och EU-nämnden 22–. Ledamot Ledamotsrådet 22–. Suppleant Styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.

Föräldrar

Kyrkoherden Jan-Olov Risberg och diakonissan Birgitta Risberg, f. Karlsson

Utbildning

Brinellskolan, Fagersta, slutår 91. Musiklinjen, Sjöviks folkhögskola, Folkärna, 93–97. Statskunskap, freds- och konfliktkunskap samt andra småkurser, Uppsala universitet 97–03.

Anställningar

Musiklärare vik., Uppsala Waldorfskola, Uppsala 02–04. Informatör vik., Musik i Uppland, Uppsala 04–05. Assistent och orkesterinspicient, Musik i Uppland, Uppsala 05-08. Ekumenisk följeslagare, Sveriges Kristna Råd, Palestina 08. Informatör, Sveriges Kristna Råd, Duvbo 08–09. Klimatpolitisk handläggare samt policyhandläggare för Mellanöstern, Svenska kyrkans internationella avdelning, Uppsala 09-14. Pr-konsult, Westander, Stockholm, 14–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Knivsta 21–22. Ersättare, kommunfullmäktige Knivsta 18–21, 22–. Vice ordförande, samhällsutvecklingsnämnden 18–20, 22, ordförande 21.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Diverse styrelseuppdrag, däribland ordförande Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 98–22. Ledamot, Sångsällskapet Orphei Drängar 98–. Ordförande, Svenska kyrkans unga, Västerås stift 98–00.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Betänkande 2023/24:UFöU1

  Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

  Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  105, 400 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Infrastrukturfrågor

  Infrastrukturfrågor

  Betänkande 2023/24:TU18

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om en nationell plan för transportinfrastrukturen.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att investeringarna i den nationella planen bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås men inte på

  Behandlade dokument
  197
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  41, 125 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet

  Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet

  Interpellation 2023/24:746 av Jacob Risberg (MP)

  Interpellation 2023/24:746 Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet av Jacob Risberg MP till Statsrådet Johan Forssell M I Sveriges Radios Godmorgon världen hördes statsrådet Forssell häromveckan uttala sig om reformeringen av biståndet. I uttalandet var det två aspekter av biståndet som verkade
  Inlämnad
  2024-05-08
  Svarsdatum
  2024-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationella relationer m.m.

  Internationella relationer m.m.

  Betänkande 2023/24:UU7

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om internationella relationer från den allmänna motionstiden 2023 och hänvisar bland annat till den politik som förs och pågående processer.

  Motionerna handlar bland annat om värden och prioriteringar i svensk utrikespolitik, Sveriges engagemang i internationella organisationer, arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet samt Sveriges diplomatiska förbindelser, arbetet med konsulära ärenden och politiken gentemot Kina.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  12, 72 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Europarådet

  Europarådet

  Betänkande 2023/24:UU13

  Riksdagen har behandlat en skrivelse och en redogörelse med anknytning till Europarådet.

  I redogörelsen från Europarådets svenska delegation beskrivs delegationens arbete vid Europarådets parlamentariska församling under 2023. I skrivelsen beskrivs verksamheten inom Europarådets ministerkommitté

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  5, 33 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-06-07
  Debatt
  2024-06-10
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Betänkande 2023/24:UU9

  Riksdagen beslutade att lägga regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.

  Sedan 1985 redogör regeringen för sin politik när det gäller svensk export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skrivelsen innehåller

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  34, 89 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-07
  Debatt
  2024-06-10
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa säkerhetspolitiska frågor

  Vissa säkerhetspolitiska frågor

  Betänkande 2023/24:UU11

  Riksdagen sa nej till de cirka 60 förslag i motioner om vissa säkerhetspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om säkerhetspolitisk inriktning, internationella insatser och nedrustning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  53, 155 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-05-30
 • med anledning av prop. 2023/24:138 Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

  Motion 2023/24:2904 av Jacob Risberg och Janine Alm Ericson (båda MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2904 av Jacob Risberg och Janine Alm Ericson båda MP med anledning av prop. 2023/24:138 Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:138
  Inlämnad
  2024-05-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  UU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

  Betänkande 2023/24:UU12

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för dess parlamentariska församling är att utföra valobservationer över parlamentsval i olika länder.

  Regeringen har i en skrivelse till riksdagen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 74 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • med anledning av prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Motion 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2024-05-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Betänkande 2023/24:UU4

  Riksdagen lade en skrivelse om Nordiskt samarbete och en redogörelse om Nordiska rådets svenska delegations verksamhet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

  Riksdagen sa också nej till cirka 80 förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om nordiskt samarbete, Arktis och Barentsregionen samt utrikespolitik, säkerhetspolitik och krisberedskap.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  15, 109 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

  Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

  Betänkande 2023/24:UU17

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett partnerskapsavtal mellan Europeiska unionens medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet.

  Partnerskapsavtalet innehåller gemensamma principer och fastställer följande prioriterade områden:

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 14 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Betänkande 2023/24:UU10

  Regeringen har lämnat en skrivelse om verksamheten i EU under 2023. Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en översyn av reglerna för EU:s sanktioner mot terrorism.

  Riksdagen anser att regeringen bör verka för att EU

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  35, 132 minuter
  Justering
  2024-05-07
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Betänkande 2023/24:UU14

  Riksdagen sa nej till förslag om mänskliga rättigheter som kommit in i motioner under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete pågår i de frågor som förslagen tar upp.

  Förslagen handlar om yttrandefrihet, minoriteter och storskalig miljöförstöring, så kallad ekocid.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 112 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
  Datum
  2024-05-02
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige befinner sig i en lågkonjunktur Kostnadsökningar har slagit hårt mot svenska hushåll
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
  Datum
  2024-04-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationellt bistånd

  Internationellt bistånd

  Betänkande 2023/24:UU8

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner om internationellt bistånd från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om reformer av biståndet och bistånd till Ukraina.

  Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  52, 171 minuter
  Justering
  2024-04-18
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vitbok om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

  Vitbok om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

  Utlåtande 2023/24:UU3

  Riksdagen anser att den så kallade PDA-förordningen, det vill säga den unionsordning för kontroll av produkter med dubbla användningsområden som bildades 2021, är ändamålsenlig och effektiv, samt att ansvarsfördelningen mellan medlemsstater och EU-kommissionen fungerar väl. Riksdagen håller med regeringen

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 11 minuter
  Justering
  2024-04-18
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-04-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18

Filter