Cecilia Engström (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra, plats 261
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Skatteutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Finansutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Ledamotsrådet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2020-01-14 – 2020-08-30

Skatteutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Kulturutskottet

Suppleant
2020-02-12 – 2020-08-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Finansutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Socialutskottet

Extra suppleant
2020-01-15 – 2020-08-30

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2020-08-30

Ledamotsrådet

Suppleant
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 20 (ersättare 200114–200830) och 22–. Ledamot skatteutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 22–, EU-nämnden 22–, näringsutskottet 22– och finansutskottet 22–. Extra suppleant socialutskottet 20. Suppleant ledamotsrådet 22–.

Föräldrar

Åke Engström och Ruth Engström, f. Svensson.

Utbildning

Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 91. Ekon. mag., Internationella handelshögskolan, Jönköpingg 97.

Anställningar

Ekonomichef Jergo 06–19. Ekonomichef Cardello 20–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Helsingborg 10–22. Ersättare barn- och fritidsnämnden, Kristianstad 02–06. Ledamot barn- och utbildningsnämnden, Helsingborg 06–14. Ordförande idrotts- och fritidsnämnden, Helsingborg 14–18. Ordförande kulturnämnden, Helsingborg 18–22.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Betänkande 2023/24:FiU20

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.

  Den ekonomiska politiken ska inriktas på att lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och en bättre välfärd, i takt med att inflationen faller samtidigt som effekterna

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  89, 314 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inkomstskatt

  Inkomstskatt

  Betänkande 2023/24:SkU11

  Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner om inkomstskatt från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar exempelvis om jobbskatteavdrag, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning och rot- och rutavdrag.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  76
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  34 
  Anföranden och repliker
  28, 107 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

  Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

  Betänkande 2023/24:SkU24

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tillfälligt höja taket för rotavdraget. Det innebär att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget.

  Under beskattningsåret 2024 ska taket för rotavdraget vara 75

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 31 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Punktskatt och tull

  Punktskatt och tull

  Betänkande 2023/24:SkU13

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om punktskatter och tullfrågor. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om skatterna på el, bränsle, fordon, kemikalier, alkohol, tobak och flygresor. Förslagen handlar också om Tullverkets befogenheter och verksamhet.

  Att riksdagen avslog motionerna beror bland annat på pågående arbete och att utskottet redan tagit ställning i vissa frågor.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  24, 78 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mervärdesskatt

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2023/24:SkU14

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om mervärdesskatt från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, undantag från mervärdesskatt och reglerna om frivillig beskattning av fastighetsupplåtelser.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatteförfarande och folkbokföring

  Skatteförfarande och folkbokföring

  Betänkande 2023/24:SkU15

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Motionerna handlar bland annat om synliga skatter och avgifter, F-skatt och näringsverksamhet samt skyddade uppgifter.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  20, 96 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Företag, kapital och fastighet

  Företag, kapital och fastighet

  Betänkande 2023/24:SkU12

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om företag, kapital och fastighet i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till att riksdagen redan har tagit ställning i de aktuella frågorna eller att utredningar pågår.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  20, 88 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Finansminister Elisabeth Svantesson M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Finansmarknadsminister Niklas Wykman
  Datum
  2024-03-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Betänkande 2023/24:NU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden delvis har levt upp till

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 52 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2024-02-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M Försvarsminister Pål Jonson M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Finansminister Elisabeth Svantesson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Betänkande 2023/24:SkU1

  Totalt drygt 16,8 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Skatt, tull och exekution. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, cirka 8,6 miljarder kronor, går till Skatteverket.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  12, 64 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

  Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

  Betänkande 2023/24:SkU7

  Riksdagen sa ja till sänkt skatt på bensin och diesel. Det innebär att skatten på bensin och diesel (utom akrylatbensin) sänks 2024 jämfört med den nivå som skulle gällt med nuvarande omräkningsregler. För 2025 räknas skattebeloppen för bränslen om från 2024 års nivåer. För bensin (utom alkylatbensin)

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 91 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

  Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

  Betänkande 2023/24:SkU8

  Det blir ingen uppräkning av gränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen föreslås uppgå till 598 500 kronor.

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 41 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens budget 2024 - Rambeslutet

  Statens budget 2024 - Rambeslutet

  Betänkande 2023/24:FiU1

  Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2024. Utgifterna beräknas uppgå till 1 331 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 324 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 7 miljarder kronor för 2024. Förslagen bygger

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  102, 333 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
  Datum
  2023-11-09
 • med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

  Motion 2023/24:2772 av Per Söderlund m.fl. (SD, M, KD, L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2772 av Per Söderlund m.fl. SD, M, KD, L med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tilläggsskatt med den ändringen att 2 kap. 20 ska ha den lydelse som framgår av motionen. Motivering
  Inlämnad
  2023-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Kulturminister Parisa Liljestrand M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Kulturminister Parisa Liljestrand M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-19
 • En nationell immaterialrättsstrategi

  Motion 2023/24:2543 av Cecilia Engström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2543 av Cecilia Engström KD En nationell immaterialrättsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell immaterialrättsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nya idéer i teknikens och utvecklingens
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:NU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter