Ingemar Kihlström (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra, plats 195
Titel
Inköpare.
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Försvarsutskottet

Suppleant

Justitieutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-11-09
Vice ordförande
2020-01-16 – 2020-03-18
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-11-09 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-01-27
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot justitieutskottet 18–22 och vice ordförande 20. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 18–, utbildningsutskottet 18–22, socialförsäkningsutskottet 22, utrikesutskottet 22–23, EU-nämnden 22– och justitieutskottet 22–.

Föräldrar

Thore Martinsson och Britta Martinsson, f. Kihlström.

Utbildning

Gymnasieskola, teknisk maskiningenjör, Skara/Skövde 82–86. Högskoleingenjör 80p, Högskolan i Borås 86–88.

Anställningar

Konstruktör, Autoliv Vårgårda 89–91, projektledare, 94–02 och inköpare 02–18. Lärarvikarie, Gullhögskolan, Vårgårda 91–92.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Herrljunga 98–, 2:e vice ordförande, 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen, Herrljunga 99–02. Ledamot, utbildningsnämnden, Herrljunga 03–18, ordförande 05–18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Betänkande 2023/24:SfU17

  Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av systemet för återkallelser av uppehållstillstånd.

  Riksrevisionen anser att systemet inte fungerat effektivt under bedömningsperioden. I skrivelsen till riksdagen redogör regeringen för sin bedömning av läget, och vilka åtgärder som vidtagits på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 63 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i medborgarskapslagen

  Ändringar i medborgarskapslagen

  Betänkande 2023/24:SfU15

  Riksdagen sa ja till ändringar i medborgarskapslagen.

  En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Regeringen föreslår att kraven för att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas.

  De föreslagna bestämmelserna

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-24
  Debatt
  2024-05-27
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner om migrationsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om permanent uppehållstillstånd, informationsplikt, EU:s migrations- och asylpolitik, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och svenskt medborgarskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  29, 115 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU13

  Riksdagen sa nej till de cirka 180 förslag i motioner om socialförsäkringsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring och rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  20, 87 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2023/24:JuU17

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om kriminalvårdsfrågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om säkerhet inom Kriminalvården, villkorlig frigivning och avhopparverksamhet. Avhopparverksamhet innebär att stötta personer som har valt att lämna organiserad brottslighet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningsarbete inom området.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  7, 59 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetskraftsinvandring

  Arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2023/24:SfU11

  Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Motionerna handlar om arbetsmarknadsprövning, villkor för arbetstillstånd, att attrahera arbetskraft och förhindra utnyttjande och missbruk, uppehållstillstånd för forskning och studier med mera.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  84, 232 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialavgifter

  Socialavgifter

  Betänkande 2023/24:SfU10

  Riksdagen sa nej till nio förslag om socialavgifter. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om nedsättning av socialavgifter och undantag från avgiftsskyldigheten för friluftsorganisationer.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att utredningsarbete pågår.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 46 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vapenfrågor

  Vapenfrågor

  Betänkande 2023/24:JuU14

  Riksdagen sa nej till cirka 19 förslag om vapenfrågor. Motionerna handlar om bland annat genomförandet av ändringarna i EU:s vapendirektiv, vapenlicensfrågor och vapenamnesti. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningsarbete.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 69 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-13
  Debatt
  2024-02-14
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Betänkande 2023/24:SfU8

  Främlingspass – som i vissa fall kan utfärdas till den som inte har något pass och inte heller har någon möjlighet att få ett – ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Vidare ska uppehållstillstånd kunna återkallas om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Syftet är att förhindra hot mot Sveriges säkerhet.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Betänkande 2023/24:SfU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att söka efter pass och andra identitetshandlingar och möjlighet att omhänderta sådana handlingar – vid en inre utlänningskontroll. Riksdagen sa också ja till förslaget att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 66 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Betänkande 2023/24:SfU5

  Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  82, 208 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-08
 • Utredning av förutsättningarna för att utöka rotavdraget

  Motion 2023/24:2394 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2394 av Ingemar Kihlström KD Utredning av förutsättningarna för att utöka rotavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att utöka rotavdraget till 50 procent av arbetskostnaden och tillkännager detta för
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

  Motion 2023/24:1386 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1386 av Ingemar Kihlström KD Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de positiva miljö- och trafiksäkerhetseffekter som ett färdigställande av den sista etappen av länsväg 181:s
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
 • Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan

  Motion 2023/24:1379 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1379 av Ingemar Kihlström KD Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka kapacitetseffekter som en utbyggnad av dubbelspår, mötesplatser, planskilda korsningar samt
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
 • Införande av registrering av testamenten och framtidsfullmakter

  Motion 2023/24:1378 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1378 av Ingemar Kihlström KD Införande av registrering av testamenten och framtidsfullmakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett register för testamenten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:CU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Klarläggande av Sveriges agerande kring Dag Hammarskjölds död

  Motion 2023/24:1578 av Camilla Rinaldo Miller m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1578 av Camilla Rinaldo Miller m.fl. KD Klarläggande av Sveriges agerande kring Dag Hammarskjölds död Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att framföra en offentlig ursäkt till den svenska besättningens efterlevande
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:UU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Skolavslutningar och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

  Motion 2023/24:1051 av Ingemar Kihlström (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1051 av Ingemar Kihlström KD Skolavslutningar och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ytterligare klargörande direktiv under riksdagsåret 2023/24 för att möjliggöra
  Inlämnad
  2023-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter