Karin Rågsjö (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 51
Titel
Socionom/Kommunikationsstrateg.
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Vänsterpartiet

Kvittningsperson
2017-11-08 – 2022-11-24

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2023-02-08 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-18 –
Suppleant
2019-03-13 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2018-10-10 – 2022-10-10

Systembolaget AB

Revisorssuppleant
2019-02-14 – 2020-02-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, styrelsen för KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor. Ledamot, Vänsterpartiets partistyrelse 12–.

Litteratur

Dogmer som dödar – vägval för svensk narkotikapolitik (17, tillsammans med andra) och Medmänsklighet – vägen till en ny gemenskap (18, tillsammans med andra).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ledamot socialutskottet 14–. Suppleant finansutskottet 14–18, EU-nämnden 19–, kulturutskottet 22– och arbetsmarknadsutskottet 23–. Kvittningsperson, Vänsterpartiet 17–22. Suppleant ledamotsrådet 18–22.

Föräldrar

Kommunalarbetaren Kurt Rågsjö och kontoristen Irma Hellner.

Utbildning

Socionomexamen, utbildad familjeterapeut, diplomerad i PR och kommunikation på Berghs.

Anställningar

Fältassistent, Solna kommun 78–82. Behandlingsassistent, Stockholms läns landsting 82–86. Behandlingsassistent, Stockholms kommun 86–87. Byrådirektör, Socialstyrelsen 87–91. Informatör, Fia projektet 91–94. Avdelningsdirektör, Folkhälsoinstitutet 94–98. Borgarrådssekreterare, Vänsterpartiet, Stockholm 98–00. Preventionsenheten, Stockholms stad 00–01. Projektledare, Alkoholkommittén 01–07. Kommunikationsstrateg, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsomyndigheten 08–14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Socialstyrelsens rättsliga råd. Medverkande i Utredning om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga (S2022:D).

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 02–14. Ledamot stadsdelsnämnden 98–06. Vice ordförande, socialtjänstnämnden 06–10 och arbetsmarknadsnämnden 10–14.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Sjukvården i Region Gotland

  Skriftlig fråga 2023/24:943 av Karin Rågsjö (V)

  Fråga 2023/24:943 Sjukvården i Region Gotland av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Region Gotland är landets i särklass minsta sjukvårdsregion och dessutom en ö, vilket gör det extra svårt att möta de krav som ställs på att ha den kapacitet som ett akutsjukhus medför, och detta med ett mycket
  Inlämnad
  2024-05-28
  Svarsdatum
  2024-06-05
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2023/24:SoU21

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om utbildning av personal i företagshälsovården, kompetensförsörjning och behörighet, arbetsmiljö, frågor om life science, vård i glesbygd samt hälso- och sjukvårdens beredskap.

  Riskdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 96 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

  Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

  Betänkande 2023/24:SoU7

  Riksrevisionen presenterar i en rapport sin granskning av det nationella smittskyddet. I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för sina bedömningar och åtgärder som man gjort med anledning av Riksrevisionens rapport.

  Regeringen vill att ansvaret för vårdhygien förtydligas i smittskyddsarbetet.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 16 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Betänkande 2023/24:SoU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården.

  Riksrevisionen har granskat om flera av de styrmedel som regeringen använt för att korta ner vårdköerna har varit effektiva. Styrmedlen är:

  • Vårdgarantin,
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 65 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor

  Motion 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället enhetliga och rättssäkra villkor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd ska få lämnas till ett registrerat trossamfund
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU7
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Betänkande 2023/24:SoU9

  Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 36 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

  Motion 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör. Inledning Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna
  Inlämnad
  2024-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Motion 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Barns och ungas placering i ett särskilt ungdomshem
  Inlämnad
  2024-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Finansminister Elisabeth Svantesson M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Finansmarknadsminister Niklas Wykman
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Krisåtgärder för sjukvården

  Krisåtgärder för sjukvården

  Interpellation 2023/24:420 av Karin Rågsjö (V)

  Interpellation 2023/24:420 Krisåtgärder för sjukvården av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Svensk sjukvård står inför en stor kris med kraftiga försämringar. Efter decennier av underfinansiering har välfärden varit under stort tryck. Med regeringens och Sverigedemokraternas nedskärningar är situationen
  Inlämnad
  2024-02-02
  Svarsdatum
  2024-02-27
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Läkemedel och tandvård

  Läkemedel och tandvård

  Betänkande 2023/24:SoU12

  Riksdagen sa nej till de cirka 70 motioner om läkemedel och tandvård från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om tillgänglighet till läkemedel, medicintekniska produkter, översyn av apoteksmarknaden och finansiering av tandvård. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  52, 140 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Brist på febernedsättande läkemedel för barn

  Skriftlig fråga 2023/24:495 av Karin Rågsjö (V)

  Fråga 2023/24:495 Brist på febernedsättande läkemedel för barn av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD På flera håll i landet är det brist på febernedsättande läkemedel för små barn. Bland många apotek står hyllorna tomma för febernedsättande läkemedel i flytande form, som är ett alternativ att ge
  Inlämnad
  2024-01-19
  Svarsdatum
  2024-01-31
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Skolminister Lotta Edholm L Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister
 • med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar

  Motion 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Motion 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att kvantitativt undersöka
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter