Emma Nohrén (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun, plats 159
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande

Näringsutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21
Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-10-26 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-12 – 2023-10-06
Suppleant
2016-06-28 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-04 –
Suppleant
2014-10-07 – 2016-09-01

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ledamot
2022-10-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18, EU-nämnden 14–16, 22–, utrikesutskottet 16–18 och 22– och näringsutskottet 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

  Motion 2023/24:2916 av Emma Nohrén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2916 av Emma Nohrén m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag på obligatorisk omprövning av moderna miljövillkor
  Inlämnad
  2024-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  MJU
 • med anledning av prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

  Motion 2023/24:2915 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2915 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg-rivnings- och markåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag till Boverkets plan- och byggregelverk där
  Inlämnad
  2024-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  CU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

  Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

  Betänkande 2023/24:MJU17

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten inte har sett till att uttjänta solcellspaneler och

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  32, 108 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbrukspolitik

  Jordbrukspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner om jordbrukspolitik från den allmänna motionstiden 2023 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrensfrågor, produktion av växtbaserade livsmedel och jordbrukets klimatfrågor.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  40, 118 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2023/24:MJU14

  Riksdagen uppmanar regeringen, genom ett tillkännagivande, att skapa en samlad förvaltning för klövvilt – till exempel älg och kronhjort – som tar hänsyn till ekosystemet. Syftet med en samlad klövviltsförvaltning ska bland annat vara att vårda viltstammarna, minska skador på skogar och grödor samt

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 80 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige befinner sig i en lågkonjunktur Kostnadsökningar har slagit hårt mot svenska hushåll
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 17-18 april. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
 • med anledning av prop. 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller

  Motion 2023/24:2890 av Linus Lakso m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2890 av Linus Lakso m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller. Motivering Covid-19 slog hårt mot i
  Inlämnad
  2024-04-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2023/24:MJU13

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om olika miljöfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om miljöprövning och tillståndsprocesser, miljömålssystemet, offentlig upphandling, vindkraftsetablering, miljöbrott och ansvarsfrågor vid miljöföroreningar. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård

  Naturvård

  Betänkande 2023/24:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om det naturvårdspolitiska arbetet som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, artskydd och arbetet med invasiva främmande arter. En invasiv främmande art innebär en art som med människans

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 119 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • med anledning av prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

  Motion 2023/24:2874 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2874 av Elin Söderberg m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession
  Inlämnad
  2024-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:NU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering

  Motion 2023/24:2870 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2870 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort ska återkomma med ett reviderat lagförslag som innebär att företagen ska
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:CU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning

  Motion 2023/24:2856 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2856 av Elin Söderberg m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med en strategi
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU18
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): 38 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2023/24:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om fiskeripolitiken. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fiskekvoter, fiskeredskap, svensk fiskerinäring, fiskerikontroll och fritidsfiske. Att riksdagen avslår alla motionerna beror i första hand på att arbete pågår inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  48, 120 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU7

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin och åtgärder för skydd av skog.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår på området.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  40, 115 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Betänkande 2023/24:MJU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Lagändringarna innebär att kommuner ska lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvatten och att kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  15, 55 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

  Motion 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan hela vägen till nettonoll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en ny klimathandlingsplan med åtgärder
  Inlämnad
  2024-01-31
  Förslag
  186
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (186 yrkanden): 186 avslag

Filter