Erik Ottoson (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 174
Titel
Landstingsrådssekreterare.
Född år
1989
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande

EU-nämnden

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2021-02-01 – 2026-09-21
Ledig
2020-12-08 – 2021-01-31
Ordinarie
2015-01-20 – 2020-12-07

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2014-09-29 – 2014-10-03

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
2022-10-25 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-20 – 2022-10-25
Ledamot
2019-02-13 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-12

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-20
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-02-05 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-05-18 – 2018-09-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-29
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-12-14 –
Suppleant
2018-10-02 – 2022-10-04

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –
Suppleant
2018-09-24 – 2022-09-26

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-15 –

Domarnämnden

Personlig ersättare
2022-11-11 – 2022-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.

Föräldrar

Åke Ottoson och Karin Wallin.

Utbildning

Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.

Anställningar

Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter