Inkomstskatt

Betänkande 2012/13:SkU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 mars 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 99

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-18
Trycklov till Gotab och webb: 2013-03-19
Trycklov: 2013-03-19
Reservationer: 14
Betänkande 2012/13:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2013-01-31

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-03-27
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:SkU16, Inkomstskatt

Debatt om förslag 2012/13:SkU16

Webb-tv: Inkomstskatt

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-03-27
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 7, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Översyn av skattesystemet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk207 av Caroline Szyber (KD) i denna del,
   2012/13:Sk209 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
   2012/13:Sk241 av Pontus Haag (M) i denna del,
   2012/13:Sk253 av Lars Johansson (S) och
   2012/13:Sk438 av Mats Pertoft m.fl. (MP).
   • Reservation 1 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0101011
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V01603
   Totalt175140034
   Ledamöternas röster
  2. Skatteskala, grundavdrag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk207 av Caroline Szyber (KD) i denna del,
   2012/13:Sk214 av Carina Herrstedt (SD),
   2012/13:Sk222 av Sten Bergheden (M),
   2012/13:Sk233 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
   2012/13:Sk234 av Jan Ertsborn (FP),
   2012/13:Sk241 av Pontus Haag (M) i denna del,
   2012/13:Sk267 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
   2012/13:Sk273 av Catharina Bråkenhielm (S),
   2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M),
   2012/13:Sk312 av Anton Abele (M),
   2012/13:Sk314 av Anton Abele (M),
   2012/13:Sk323 av Sven-Olof Sällström (SD),
   2012/13:Sk344 av Gustav Nilsson (M),
   2012/13:Sk356 av Jenny Petersson (M),
   2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (båda M),
   2012/13:Sk376 av Per-Ingvar Johnsson och Karin Nilsson (båda C),
   2012/13:Sk389 av Lennart Axelsson (S),
   2012/13:Sk392 av Isabella Jernbeck (M),
   2012/13:Sk406 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
   2012/13:Sk408 av Phia Andersson (S),
   2012/13:Sk422 av Edward Riedl (M),
   2012/13:Sk431 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
   2012/13:Sk436 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP),
   2012/13:C208 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 1 och
   2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 12.
   • Reservation 2 (S, MP, V)
   • Reservation 3 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0101011
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD00182
   KD18001
   V01603
   Totalt1571401834
   Ledamöternas röster
  3. Pensionsförsäkring m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk213 av Johan Linander (C),
   2012/13:Sk226 av Jan Ertsborn (FP),
   2012/13:Sk251 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
   2012/13:Sk310 av Lars Elinderson (M),
   2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD) och
   2012/13:Sk414 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).
   • Reservation 4 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010011
   M98009
   MP23002
   FP19005
   C22001
   SD01802
   KD18001
   V16003
   Totalt29718034
   Ledamöternas röster
  4. Personalvårdsförmåner m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk208 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,
   2012/13:Sk210 av Anders Sellström (KD),
   2012/13:Sk225 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
   2012/13:Sk236 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
   2012/13:Sk334 av Krister Hammarbergh (M),
   2012/13:Sk371 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M),
   2012/13:Sk428 av Mats Pertoft (MP),
   2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 och
   2012/13:MJ474 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6.
   • Reservation 5 (V)
  5. Hälsofrämjande åtgärder (hälso- och sjukvård)

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk224 av Lars-Axel Nordell (KD),
   2012/13:Sk279 av Nina Lundström (FP),
   2012/13:Sk390 av Helena Bouveng (M),
   2012/13:Sk417 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M),
   2012/13:Sk418 av Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg (båda M),
   2012/13:Sk421 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M) och
   2012/13:Sk426 av Cecilia Widegren (M).
  6. Förmånsvärde för vissa miljöbilar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 17.
   • Reservation 6 (S, V)
  7. Personaloptioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk299 av Hans Backman m.fl. (FP) och
   2012/13:Sk315 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol (båda M).
  8. Kostnadsersättningar från kommunen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk228 av Jan Ertsborn (FP),
   2012/13:Sk250 av Kristina Nilsson (S) och
   2012/13:Sk367 av Marie Nordén m.fl. (S).
  9. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk203 av Penilla Gunther (KD),
   2012/13:Sk265 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2,
   2012/13:Sk295 av Henrik Ripa (M),
   2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
   2012/13:Sk386 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD) och
   2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 24.
   • Reservation 7 (S, V)
  10. Bär, svamp och kottar m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk211 av Anders Sellström (KD) och
   2012/13:Sk270 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.
  11. HUS-avdrag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk206 av Caroline Szyber (KD),
   2012/13:Sk221 av Sten Bergheden (M),
   2012/13:Sk229 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
   2012/13:Sk242 av Irene Oskarsson (KD),
   2012/13:Sk245 av Jan R Andersson (M),
   2012/13:Sk257 av Christer Winbäck (FP),
   2012/13:Sk272 av Andreas Carlson (KD),
   2012/13:Sk274 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (båda S),
   2012/13:Sk276 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
   2012/13:Sk319 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkandena 1-3,
   2012/13:Sk330 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
   2012/13:Sk337 av Margareta B Kjellin (M),
   2012/13:Sk339 av Gustav Nilsson (M),
   2012/13:Sk340 av Gustav Nilsson (M),
   2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),
   2012/13:Sk361 av Anna Steele (FP),
   2012/13:Sk370 av Lotta Finstorp (M),
   2012/13:Sk374 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
   2012/13:Sk382 av Solveig Zander (C),
   2012/13:Sk402 av Jan Ericson (M),
   2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (båda S),
   2012/13:Sk425 av Walburga Habsburg Douglas (M),
   2012/13:C303 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
   2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13 och 14 samt
   2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7.
   • Reservation 8 (S)
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S209911
   M98009
   MP22102
   FP19005
   C22001
   SD01802
   KD18001
   V00163
   Totalt1811911534
   Ledamöternas röster
  12. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk286 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
   2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och
   2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2.
   • Reservation 11 (S)
   • Reservation 12 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0010111
   M98009
   MP23002
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V01603
   Totalt1981610134
   Ledamöternas röster
  13. Reseavdrag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sk246 av Stina Bergström m.fl. (MP),
   2012/13:Sk301 av Hans Backman (FP),
   2012/13:Sk302 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP),
   2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol (M),
   2012/13:Sk377 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt
   2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6.
   • Reservation 13 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1001011
   M98009
   MP02302
   FP19005
   C22001
   SD18002
   KD18001
   V01603
   Totalt27540034
   Ledamöternas röster
  14. Dubbelbeskattningsavtal

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:Sk218 av Tony Wiklander m.fl. (SD) yrkande 2.
   • Reservation 14 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010011
   M98009
   MP22003
   FP19005
   C22001
   SD01802
   KD18001
   V16003
   Totalt29618035
   Ledamöternas röster