Ökad andrahandsuthyrning

Motion 2012/13:C208 av Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-26
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattefrihet för delvis uthyrning av bostad.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för andrahandsuthyrning.

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

Motivering

Bostadsbristen är betydande på många håll, inte minst i storstadsregionerna. För att lösa de mest akuta problemen vill Sverigedemokraterna göra det skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden. Den statsfinansiella kostnaden skulle bli liten, och det skulle vara ett lågt pris att betala för att på kort tid frigöra många bostäder.

Mycket talar för att de bostadstillfällen som förslaget genererar skulle uppstå just i storstäderna där vi i dag har störst bostadsbrist. De samhällsekonomiska vinsterna skulle helt enkelt bli stora om vår bostadsyta nyttjades på ett mer effektivt sätt.

Nästan 25 000 bostäder i Stockholms län står tomma och skulle kunna hyras ut i andra hand – detta enligt en undersökning som Stockholms Handelskammare har gjort.

Handelskammaren lät i december 2010 intervjua 1 000 personer i Stockholms län angående andrahandsuthyrning. Sju procent av de personer som inte redan i dag hyr ut sin bostad skulle kunna tänka sig att göra det. Varför tillvaratar vi inte denna vilja om behovet verkligen är så stort? Det måste bli enklare och mer lönsamt för privatpersoner att hyra ut sin bostad.

En bidragande orsak till att många avstår från att hyra ut i andra hand är att det inte lönar sig och att oförutsägbarhet råder beträffande avtalad hyra eftersom hyresgästen kan överklaga, och att detta kan resultera i återbetalningsskyldighet retroaktivt.

Handelskammaren vill liksom Sverigedemokraterna se mer flexibla regler och skattebefrielse vid andrahandsuthyrning. I dagsläget finns ingen väl fungerande marknad för andrahandsuthyrning, där personer som har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet kan hyra ut sin bostad. Regelverket för andrahandsuthyrning måste ses över i syfte att förbättras och underlätta andrahandsuthyrning.

I vårt grannland Norge är det skattefritt att hyra ut upp till 50 procent av den egna bostaden. Enligt Sverigedemokraterna är det möjligt att pröva samma modell i Sverige med skattefrihet vid delvis uthyrning av bostad.

Stockholm den 26 september 2012

Carina Herrstedt (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattefrihet för delvis uthyrning av bostad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för andrahandsuthyrning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.