Utveckla HUS-avdraget

Motion 2012/13:Sk242 av Irene Oskarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inkludera ytterligare tjänster i HUS-avdraget.

Motivering

Skattereduktionen för hushållstjänster som alliansregeringen genomfört har underlättat vardagslivet för många familjer samt gjort det möjligt för många, speciellt kvinnor, att gå från deltidsarbete till heltidsarbete. Avdraget leder också till att personer som tidigare jobbat svart nu har en tryggare arbetssituation, att de betalar skatt och får tillgång till de trygghetsnät som finns. HUS-avdraget inkluderar både RUT- och ROT-avdragen och har ett stort stöd. En undersökning av Sifo som presenterades under sommaren 2012 visade att 71 procent vill ha kvar avdragen. Många vill också utöka avdragen för att omfatta fler tjänster.

Nästan vartannat företag inom hemservicebranschen hade ökat sin omsättning med mer än 25 procent och av dem som nyanställts kom nio av tio från arbetslöshet konstaterade Almega 2009. Likaså redovisades det i februari 2010 att 11 000 nya jobb skapades genom subventionen. Även under 2011 och 2012 fortsätter omfattningen av tjänsterna förknippade med avdragen att öka. Skatteverket kunde efter första halvan av 2012 konstatera att 313 000 personer använt någon HUS-tjänst, att jämföra med 257 000 under samma mätperiod föregående år.

Det finns idag flera tjänster som inte ingår i HUS-avdraget som ytterligare skulle underlätta situationen för många familjer och göra fler svarta jobb vita. Skatteverket påvisar i rapporten Om RUT och ROT och SVART och VITT från 2011 att toleransen mot att anlita svart arbetskraft i spåren av införandet av RUT och ROT har minskat markant. Ett förslag på utökat omfång är att inkludera flyttbranschen i avdraget. Idag är det exempelvis tillåtet att dra av vissa kostnader för så kallad homestaging inför försäljning av bostad, därmed borde det vara naturligt att även kostnaden för flytten inkluderas i avdraget. Andra exempel kan vara ett utvecklande av it-support för hemmets behov, att räkna in it-support skulle inte minst fånga upp många unga arbetslösa.

Utifrån de positiva effekterna från avdraget för hushållstjänster bör regeringen utreda möjligheten att inkludera ytterligare tjänster i avdraget.

Stockholm den 2 oktober 2012

Irene Oskarsson (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inkludera ytterligare tjänster i HUS-avdraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.