Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen
2012/13:Sk419
av Siv Holma m.fl. (V)
Miljöanpassad vägtrafik
V544

1

Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
2

3
Allmänt om vägtrafik
3

4
Rättvisa drivmedelsskatter
4

5
Gynna hållbara drivmedel
6

5.1
Ett livscykelperspektiv på drivmedel
7

5.2
Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk påverkan
7

5.3
Stärk dagens kriterier för ekologisk hållbarhet
8

5.4
Ta även hänsyn till social hållbarhet
9

5.5
Samma krav på fossila bränslen som hållbara bränslen
10

5.6
Internationell certifiering
10

5.7
Beskattning av biodrivmedel
11

6
Gynna miljövänligare fordon
12

6.1 Fasa ut fossilbränsledrivna bilar
12

6.2 Inför en skrotningspremie
12

6.3 Gör fordonsskatten mer koldioxidbaserad
12

6.4 Miljöinrikta

Yrkanden (7)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra de åtgärder som lyfts fram för att skapa rättvisa drivmedelsskatter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra de åtgärder som lyfts fram för att skapa hållbara drivmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra de åtgärder som lyfts fram för att skapa miljövänligare fordon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa bonus-malus-system.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komma med förslag till riksdagen så att ett system för kilometerskatt för tunga fordon kan träda i kraft senast 2014.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av ett nytt avståndsbaserat reseavdrag som även gynnar resande med kollektivtrafik och cykel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förslag tas fram om hur avgifter på dubbdäck ska kunna införas i Stockholm.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.