Till innehåll på sidan

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2012/13:Sk286 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av avdrag för medlemskap i en intresseförening.

Motivering

En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggör nödvändig strukturomvandling, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverkar press nedåt på lönerna.

Direkt efter valet 2006 slopade regeringen skattereduktionen för avgift till fackförening och a-kassa. Regeringen motiverade detta med att detta var en del av finansieringen av jobbskatteavdraget.

Samtidigt höjdes avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen kraftigt. Avgifterna till varje arbetslöshetskassa differentierades. A-kassor med en hög arbetslöshet fick en högre avgift och de kassor med låg arbetslöshet fick en lägre avgift.

I och med detta beslut ställde sig regeringen på arbetsgivarnas sida – för fortfarande är det möjligt för företag och företagare att dra av sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationer.

Denna politiska hållning är inget annat än ett uttryck för en mycket medveten strävan att underminera fackens ställning på arbetsmarknaden. Regeringen har ju vid olika tillfällen sänkt arbetsgivaravgiften för företag och därmed minskat deras kostnader.

Resultatet av den förda politiken är att omkring en halv miljon löntagare idag har lämnat a-kassan. Många står helt skyddslösa, då de inte har haft råd att betala de höga avgifterna. Ytterst har detta drabbat löntagare som redan har en besvärlig situation på arbetsmarknaden: hotell- och restauranganställda, vårdbiträden, undersköterskor och butiksanställda.

Det finns starka argument som talar för ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift. Först och främst är det en fråga om rättvisa, en fråga om skattemässig likabehandling av parterna på arbetsmarknaden. Att medlemmar i fackliga organisationer medges skattelättnad för medlemsavgiften är dessutom en fråga om att stimulera samhällsnyttan. Fackliga organisationer gör ett samhällsnyttigt arbete. Förtroendevalda, anställda och aktiva medlemmar arbetar för att undvika konflikter och skapa legitimitet för beslut på arbetsmarknaden. Det fackliga arbetet gynnar hela samhället, alla arbetstagare, och inte bara dem som genom sitt fackliga medlemskap finansierar arbetet.

Frågan om avdrag för medlemsavgift i fackförening bör behandlas samtidigt med frågan om det befintliga avdraget för medlemskap i arbetsgivarorganisation. Antingen ska båda avdragen finnas samtidigt eller så ska ingetdera ge avdrag. Balans och proportionalitet talar för detta. Vår uppfattning är att båda avdragen ska finnas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Ingemar Nilsson (S)

Susanne Eberstein (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av avdrag för medlemskap i en intresseförening.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.