Till innehåll på sidan

Skatt på omkostnadsersättning för kontaktpersoner

Motion 2012/13:Sk250 av Christina Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatt på omkostnadsersättning för kontaktpersoner.

Motivering

Personer som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av hjälp med sociala kontakter, fritidsaktiviteter och liknande kan beviljas stöd i form av kontaktperson genom lagen om stöd och service och socialtjänstlagen. Kontaktpersonen ställer upp och utför detta uppdrag på sin fritid mot en blygsam ersättning.

Kontaktpersonen har ett månadsarvode från kommunen, som man innan utbetalning drar inkomstskatt på. Kontaktpersonen har också olika utgifter på grund av sitt uppdrag. Dessa kan vara entréavgifter, kompensation för telefonsamtal och resor. Därför får kontaktpersonen också omkostnadsersättning, vilken generellt brukar motsvara några hundra i månaden.

Inkomstskatt ska även betalas på omkostnadsersättningen upp till och med 5 000 kr/inkomstår mot tidigare 1 000 kronor/inkomstår. För omkostnadsersättning som överstiger 5 000 kr kan kontaktpersonen yrka på avdrag i sin deklaration.

Kommuner som inte klarar av att erbjuda bistånd genom kontaktperson kan tilldömas särskild avgift på lägst 10 000 kr och som högst en miljon. Eftersom det är svårt för landets kommuner att rekrytera kontaktpersoner, har många kommuner sett sig tvungna att kompensera kontaktpersonen för denna höjda skattenivå med en summa som på årsbasis motsvarar den skatt kontaktpersonen kommer att få genom sin deklaration. Kontaktpersonen kompenseras enbart för ett uppdrag.

Det är orimligt att beskatta uppdrag av detta slag, eftersom detta handlar om nollsummespel. Det är också orimligt att landets kommuner med skattemedel behöver kompensera kontaktpersonerna för denna skatteeffekt. Inte nog med att kontaktpersonen redan betalat skatt på sin inkomst, vilken den använder för att betala sina utlägg för i uppdraget, så ska kontaktpersonen ytterligare en gång betala skatt för omkostnadsersättningen.

Det är angeläget att reglerna för omkostnadsersättning för kontaktpersoner snarast ses över.

Stockholm den 2 oktober 2012

Christina Karlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatt på omkostnadsersättning för kontaktpersoner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.