Friskvårdsavdrag

Motion 2012/13:Sk224 av Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-01
Numrering
2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett individuellt friskvårdsavdrag.

Motivering

Friskvård för personal är en uppskattad form av löneförmån. För arbetsgivaren är de anställdas hälsa en bra investering, samtidigt som arbetstagaren får möjlighet att stärka sin kropp. Motionen ger förbättrad hälsa, vilket ger högre närvaro på arbetsplatserna.

Enligt dagens regler kan förmånen vara skattefri om den riktar sig till hela personalen och är en motion av enklare slag. Det här innebär dessvärre att många människor inte får samma möjligheter att utnyttja friskvårdsbidraget. Flera populära idrotter är av Skatteverket inte godkända som lämplig friskvård, exempelvis motionsridning och golf som anses kräva dyrare redskap och kringutrustning.

Ännu mer bekymmersamt är det faktum att endast anställda med arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidraget över huvud taget kan få chansen att ta del av folkhälsoreformen. Studenter, pensionärer, arbetslösa och egenföretagare står utanför dagens system. Enligt en undersökning är det ungefär 25 procent av befolkningen i åldrarna 15–70 år som nyttjar dagens avdrag.

En möjlighet att komma vidare från dagens bristfälliga system är att ersätta det friskvårdsbidrag som i dag går genom arbetsgivarna med ett individuellt friskvårdsavdrag. Om den motionerande medborgaren gör ett skatteavdrag för köp av friskvårdstjänster i sin självdeklaration får vi ett system som liknar de väl fungerande ROT- och RUT-avdragen. Då kan många fler få tillgång till statligt subventionerad friskvård. Med en sådan reform skulle friskvårdsavdraget också kunna omfatta fler motionsidrotter, bli mer rättvist och nå fler som kan utnyttja friskvårdsstödet.

Regeringen bör därför utreda möjligheten att införa ett individuellt friskvårdsavdrag.

Stockholm den 1 oktober 2012

Lars-Axel Nordell (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett individuellt friskvårdsavdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.