Till innehåll på sidan

Ändring av friskvårdsförmånen

Motion 2012/13:Sk225 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-01
Numrering
2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra villkoren för friskvårdsförmånen.

Motivering

Hemmet och arbetet har utvecklats till att bli en alltmer datoriserad och stillasittande miljö. Därför är det av största vikt att avsätta tid för fysiska aktiviteter. Genom motion och friskvård kan skador förhindras och riskerna för allvarliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma begränsas.

Såväl Skatteverket som många arbetsgivare har uppmärksammat fördelarna med motion och friskvård, varför stora delar av dessa aktiviteter klassas som skattefria friskvårdsförmåner. Bidraget som arbetsgivarna ger till sina anställda för att motivera till fysisk aktivitet kan subventioneras skattefritt i enlighet med Skatteverkets regler. Urvalet av aktiviteter för att vara berättigad till förmånen är dock begränsat. Skattefri motion eller friskvårdsaktiviteter är exempelvis gymnastik, bowling, tennis, squash, fotboll samt olika typer av dans och på senare tid även massage av olika slag. Sporter som kräver dyrare utrustning omfattas inte av skattesubventionen, även om det alltid är just aktiviteten och aldrig utrustningen som subventioneras.

Samtliga sporter som innehåller fysisk aktivitet och främjar både fysisk och psykisk hälsa bör enligt vår mening omfattas av samma skattesubvention. Utövaren står själv för utrustningen, men möjligheten att skattesubventionera aktiviteter som exempelvis golf, som blivit en folksport, eller ridning, segling och skidåkning bör finnas för den arbetsgivare som har utövare av dessa sporter bland sina anställda. Arbetsgivaren har möjlighet att investera en viss summa som den anställda får använda till valfri fysisk aktivitet, och denna fysiska aktivitet bör enligt oss således vara helt och hållet valfri.

Stockholm den 1 oktober 2012

Anders Hansson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra villkoren för friskvårdsförmånen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.