ROT-avdraget

Motion 2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdraget.

Motivering

ROT-avdraget har sedan dess införande haft många positiva effekter. Ökad efterfrågan på renoveringsarbeten, fler nystartade företag, ökad sysselsättning och minskad svart arbetskraft är några av de positiva effekterna. Hantverkaryrken har även blivit mer attraktivt och incitamenten att utbilda sig till hantverkare har således blivit fler.

ROT-avdraget tillämpas på renoveringar som rör själva bostaden men även i viss utsträckning utanför fasaden, exempelvis gäller 50 % skatteavdrag för pensionärer som anlitar hjälp med häckklippning. Däremot omfattas inte exempelvis sten- och plattläggning av ROT-avdraget alltmedan ett dylikt arbete på eller i huset gör det. Detta gör att vissa hantverkartjänster gynnas av ROT-avdraget och andra blir dyrare. Eftersom många hantverkare väljer inriktning vid ett tidigt skede i karriären så kan detta få konsekvenser såsom minskat intresse för en särskild utbildning och ökat svartarbete inom vissa tjänster. Skillnaden mellan arbete några meter från huset eller på huset är i sig inte så stor, men hantverkarna bakom arbetet påverkas olika på grund av ROT-avdragets utformning i dagsläget.

För att öka attraktiviteten bland alla hantverkaryrken och fortsätta öka andelen vitarbetare önskar vi att ROT-avdragets tjänster gäller över hela tomten och utanför fasadens gränser.

Stockholm den 4 oktober 2012

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.