Ett utvidgat ROT-avdrag

Motion 2012/13:Sk374 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med hänsyn till arbetsmarknadssituationen utvidga ROT-avdraget till att omfatta även kulturbyggnader och viss offentlig verksamhet, exempelvis skollokaler.

Motivering

De olika formerna av ROT-stöd inom byggsektorn har varit bra för sysselsättningen i byggbranschen. Med dagens regler är det enbart fysiska personer som kan få stöd. Det borde utvidgas så att det även kan gälla företag och offentlig verksamhet – något som är viktigt för att ge svensk arbetsmarknad en ytterligare rejäl skjuts uppåt.

Byggsektorn är en oerhört konjunkturkänslig bransch där det är vanligt med tvära kast. Samtidigt vet vi erfarenhetsmässigt vilken betydelse sektorn har för att överbrygga svängningar i ekonomin. Om produktionen hålls uppe betyder det att leverantörer och andra näringsidkare kan upprätthålla verksamheten. När konjunkturen viker är det ekonomiskt fördelaktigt att starta olika objekt. Det handlar både om bygg- och anläggningsobjekt. Offensiva satsningar är nödvändiga i den situation vi lever i.

ROT-stöd innebär både intäkter och minskade kostnader. Om byggnationen ökar innebär det mer moms till staten genom att skatteintäkter och arbetsgivaravgifter ökar. Och nödvändiga ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader kommer till stånd.

Socialdemokraterna i Östergötland och byggfacken i Östergötland har tillsammans genomfört den så kallade byggaktionen. En inventering har gjorts för att ta fram lämpliga objekt som kan startas. Inom ROT-området är det dessutom inte särskilt omfattande projektering, vilket betyder att projekten kan startas snabbt. Inventeringen har resulterat i renoveringsprojekt för mellan 390 och 480 årsarbetstillfällen.

Av erfarenhet vet vi att en byggnadsarbetare sysselsätter ytterligare cirka tre arbetare i den så kallade kedjan. Det skulle betyda totalt mellan 2 850 och 4 300 årsarbetstillfällen bara i vårt län.

Siffrorna är inte exakta på något sätt – det kan vara både fler och färre. Men det visar ändå tydligt att ett mer omfattande ROT-stöd skulle ge väldigt många arbeten, och det samtidigt som vår miljö förbättras.

Givetvis är det en budgetfråga hur stora summor som kan avsättas för ROT-avdrag. Vi har från socialdemokratiskt håll föreslagit en utvidgad ROT som också omfattar hyres- och flerfamiljshus. Det har också förts fram idéer om en kultur-ROT för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I slitna miljonprogramsområden finns inte sällan också slitna skolor. Det är rimligt att lyfta fram dessa i samband med att man genomför underhåll av själva bostadsområdena. Stora energibesparingar skulle då sannolikt också göras.

Det är hög tid för regeringen att se över möjligheterna till ett ROT-avdrag som även omfattar kulturbyggnader och viss offentlig verksamhet, exempelvis skollokaler.

Stockholm den 14 augusti 2012

Johan Löfstrand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Andersson (S)

Louise Malmström (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med hänsyn till arbetsmarknadssituationen utvidga ROT-avdraget till att omfatta även kulturbyggnader och viss offentlig verksamhet, exempelvis skollokaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.