Till innehåll på sidan

BOT-avdrag för en bättre hälsa med försöksverksamheter i Halland och Skåne

Motion 2012/13:Sk418 av Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksverksamhet med BOT-avdrag i Halland och Skåne.

Motivering

Den svenska sjukvården har av tradition haft fokus på att behandla sjukdomar när de uppstått. Däremot har förebyggande hälsoarbete inte ägnats tillräckligt mycket uppmärksamhet, trots att det är känt att många sjukdomar skapas av vår livsstil.

Hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, utmattningssyndrom och andra kroniskt stressrelaterade tillstånd är några exempel. Läkare har på försök förskrivit fysisk aktivitet på recept istället för att ordinera mediciner. Enligt kliniska erfarenheter har det har ofta lett till förbättring av hälsan med minskat behov av sjukskrivning för enskilda patienter. Nu har även kultur på recept provats i Skåne med stor framgång.

Att i praktiken lyckas ändra en osund livsstil är svårt. Framgång med detta kan emellertid leda till exempelvis minskat behov av läkemedel och sjukskrivning för enskilda patienter. Därför bör stimulans som kan underlätta förändringar av livsstil till det bättre uppmuntras.

En växande vetenskap och beprövad erfarenhet gör att man nu praktiskt borde se över möjligheterna att införa ett skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder som tillsammans med traditionell sjukvård kan användas i hälsoförebyggande syfte. Förslaget till konstruktionen har kallats BOT-avdrag och kan jämföras med ROT-avdraget som finns för att reparera sitt hus eller ROT-avdraget för hushållsnära tjänster.

Att införa ett BOT-avdrag för att underlätta för människor att investera i sin hälsa borde vara lönsamt både för individen och för samhället. Det bör även övervägas om kulturaktiviteter ska inrymmas i avdragsrätten för att bevara och förbättra hälsan eftersom sambandet mellan kultur och hälsa är tydligt.

Vi föreslår att regeringen ser över frågan om ett BOT-avdrag och möjligheten till en försöksverksamhet i Halland och Skåne som båda har profilerat sig som hälso- och kulturlän som är öppna för nya tankar och idéer.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anne Marie Brodén (M)

Thomas Finnborg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksverksamhet med BOT-avdrag i Halland och Skåne.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.