Ett rättvist skattesystem

Motion 2012/13:Sk389 av Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av rättvisa i skattesystemet.

Motivering

Utgångspunkten och rättesnöret för socialdemokratisk skattepolitik har i decennier varit att medborgarna skall betala samma skatt på lika höga inkomster.

Ledorden har varit och bör även i framtiden vara rättvisa, skatt efter bärkraft, samma skatt på samma inkomst.

Fram till 2006 fanns det en kolumn i skattetabellen. Efter de borgerliga partiernas härjningar finns det nu, 2012, sex kolumner.

I nedanstående uppställning visas vad detta innebär i två inkomstlägen.

Ink. av lön

Skatt

Ink. pension

Skatt

Ink. av a-kassa, sjukförs., förtidspens., föräldraförs.

Skatt

12 001

1 930

12 001

2 218

12 001

2 709

19 001

3 784

19 001

4 229

19 001

4 942

Källa: Skattetabell 29:37 2012.

Ovanstående siffror visar alltså att om man efter ett långt, ofta slitsamt yrkesliv, har ålderspension, alltså uppskjuten lön, på 12 001 kronor per månad så betalar man på ett år 3 456 kronor mer i skatt än den som har samma inkomst i lön. Än värre blir det för den som blivit arbetslös och har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, eller haft oturen att exempelvis har skadat sig eller slitit ut sig i arbetet, har drabbats av en obotlig sjukdom och har förtidspension. Då är skatten nämligen 9 348 kronor högre på ett år. Samma sak gäller den som är hemma för att ta hand om sina barn och har ersättning från föräldraförsäkringen.

Om inkomsten är 19 001 kronor per månad blir skillnaderna naturligtvis ännu större. Ålderspensionären betalar 5 340 kronor och förtidspensionären, den som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller föräldraförsäkringen betalar 13 896 kronor mer i skatt än den som är lycklig nog att ha ett arbete. Detta är djupt orättvist, orättfärdigt och innebär naturligtvis inte skatt efter bärkraft.

Därför borde skattesystemet ändras så, att lika inkomster oavsett om de kommer från anställning, ålders- eller förtidspension, sjukersättning, arbetslöshets- eller föräldraförsäkring beskattas lika.

Stockholm den 29 september 2012

Lennart Axelsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av rättvisa i skattesystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.