Pensionärernas skatt

Motion 2012/13:Sk233 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beskattningen av pensionärer.

Motivering

Regeringens politik har lett till ökade klyftor i samhället. Särskilt markant är skillnaden mellan dem som förvärvsarbetar och dem som inte gör det. Den som är sjuk, arbetslös eller går i pension får inte bara lägre inkomst utan betalar dessutom högre skatt än löntagare vid olika inkomster. En väl fungerande arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Olika typer av inkomster av tjänst ska beskattas lika.

Att pensionärer idag betalar högre skatt än löntagare för samma inkomst är djupt orättvist.

I den senaste valrörelsen lovade alliansen att klyftan skulle minska och att även pensionärerna skulle få del av skattesänkningarna. Men detta gäller inte, utan klyftan tillåts fortsätta att växa.

Pension är inget bidrag, den är uppskjuten lön. Det är ett löneutrymme för tidigare utfört arbete.

Socialdemokraterna värnar om tryggheten för pensionärerna. Den pensionsöverenskommelse som beslutades av fem partier i riksdagen är ett av de viktigaste instrumenten för detta och måste vårdas väl.

När pensionssystemet reformerades avskaffades det särskilda grundavdraget för folkpensionärer. Ett viktigt skäl för detta var att pension skulle beskattas som en vanlig inkomst. Men i och med förvärvsavdraget gäller inte längre principen om samma skatt för lika inkomst. Pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster.

Vi accepterar inte denna skillnad, utan kräver en förändrad politik med målet lika beskattning av pension och lön.

Stockholm den 20 september 2012

Susanne Eberstein (S)

Ingemar Nilsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beskattningen av pensionärer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.