Till innehåll på sidan

Fördelning av särskild inkomstskatt till kommuner och landsting

Motion 2012/13:Sk376 av Per-Ingvar Johnsson och Karin Nilsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för och konsekvenserna av att fördela skatteinkomsterna från den särskilda inkomstskatten till de kommuner och landsting där inkomsterna förvärvats.

Motivering

Genom den särskilda inkomstskatten för inkomsttagare från andra länder, som arbetar i Sverige, tillförs staten årligen ett antal miljoner kronor i skattein-täkter. Övriga inkomstskatter för fysiska personers arbete tillfaller i huvudsak kommuner och landsting.

I vissa kommuner är antalet inkomsttagare med särskild inkomstskatt stort. Så är det särskilt i de delar av landet där jordbruk och grönsaksodling med säsongsarbete har stor omfattning. Det framstår som orättvist att inte skatteinkomsterna från den särskilda inkomstskatten fördelas till de kommuner och landsting där inkomsttagarna arbetar. Staten får arbetsgivaravgifterna på deras inkomster.

Eftersom de inkomsttagare som har särskild inkomstskatt inte är skrivna i Sverige får de kommuner och landsting där de arbetar inte heller genom skatteutjämningen någon del av skatten på deras inkomster.

Vi anser att regeringen bör utreda förutsättningarna för att skapa större rättvisa, genom att den särskilda inkomstskatten för personer som är bosatta utomlands men tillfälligt, vanligen genom säsongsarbete, arbetar i Sverige tillförs de kommuner och landsting där de arbetar.

Stockholm den 28 september 2012

Per-Ingvar Johnsson (C)

Karin Nilsson (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för och konsekvenserna av att fördela skatteinkomsterna från den särskilda inkomstskatten till de kommuner och landsting där inkomsterna förvärvats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.