Avdrag för flyttkostnader

Motion 2012/13:Sk206 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-21
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skattereduktion för flyttkostnader.

Motivering

Alliansregeringen har satsat mycket på att få fler i arbete och att svarta jobb ska bli vita. RUT-avdraget som Alliansen har infört har handlat om att förenkla människors liv, att underlätta för äldre som exempelvis bor i villa genom hjälp med snöskottningen och att hjälpa familjer att få mer tid för barnen genom hjälp med städning.

Det har på kort tid visat sig att RUT-avdraget lett till att svarta jobb blivit vita och att attityden till att köpa svart städhjälp hårdnat. För ett bra pris vill folk göra rätt för sig. För den som jobbar vitt innebär detta också många fördelar som sjukpenning, föräldrapenning och pension. Skatteverket konstaterar att de under första halvåret 2012 betalade ut cirka 7,8 miljarder kronor i skattereduktion för ROT- och RUT-arbete. Av det står ROT-arbete för 6,8 miljarder kronor och RUT-arbete för cirka en miljard kronor. Det är en sammanlagd ökning med över 600 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2011.

Vi vet att ROT- och RUT-avdragen har ett mycket starkt stöd hos svenska folket. I en Sifomätning som publicerades i juli 2012 konstateras att över 70 procent vill ha kvar avdragen och att bara en tiondel vill att de avskaffas.

Jag anser att det finns anledning att nu gå vidare och även införa möjlighet till skattereduktion för flytthjälp. Skatteutskottet konstaterar i sitt betänkande 2011/12:SkU13 att den nuvarande avgränsningen är väl avvägd och är därmed inte berett att ställa sig bakom en utvidgning så att ytterligare tjänster förs in i systemet.

Jag anser dock att skattereduktion för flyttkostnader borde inkluderas. Idag använder sig många av svarta flyttfirmor. Det är ofta riskfyllt då dessa inte har försäkring, så om möbler skadas blir det problem med ersättning. Men det är också riskfyllt för dem som är anställda eftersom de i detta slitiga jobb inte är försäkrade. Idag får man skattereduktion för förbättringsutgifter, dvs. utgifter för ny-, till- eller ombyggnad och utgifter för förbättrande reparationer och underhåll, likaså för mäklararvode och homestyling. Det vore därför logiskt om även den sista länken i flyttkedjan var avdragsgill, nämligen flytthjälpen.

Stockholm den 21 september 2012

Caroline Szyber (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skattereduktion för flyttkostnader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.