Avdrag för it-tjänster

Motion 2012/13:Sk337 av Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för it-tjänster, ett s.k. RIT-avdrag.

Motivering

År 2007 genomförde alliansen reformen om avdrag för hushållstjänster, en klar succé både när det gäller att skapa nya jobb, ge valfrihet och inte minst för att mota svartarbete. Själva idén, att göra personalkrävande tjänster möjliga att köpa också för icke höginkomsttagare har slagit väl ut ur många aspekter, inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt.

Skatteverket redovisar s.k. att 44 000 svartjobb nu blivit vita. De visar också i en undersökning att 88 procent av de tillfrågade inte tycker det är acceptabelt att köpa städning svart, 90 procent svarar det samma gällande köp av svarta ROT-tjänster. Inte bara acceptansen för svartjobb har minskat utan även de faktiskt utförda svartarbetena.

Erfarenheterna av RUT- och ROT-avdragen visar att svenska folket vill köpa tjänster, bara det är ekonomiskt möjligt, och framförallt att metoden med skattereduktion nu är accepterad och fungerar. Det är ett bra system och bör kunna utvecklas.

Nästa steg kan med fördel vara att erbjuda ett s.k. RIT-avdrag – ett avdrag för it-tjänster till privatpersoner. Det finns en stor efterfrågan, och om tjänster också inom detta område kunde erbjudas privatpersoner vitt och korrekt, skulle troligen fler efterfråga tjänsterna. Idag förekommer samma sorts handel med tjänster med it-stöd och support som det tidigare gjorde med hantverkstjänster. Det finns således två skäl att överväga ett s.k. RIT-avdrag, att motverka svartarbete och att öka och expandera en tjänstebransch.

Regeringen bör därför överväga möjligheten av att utvidga reglerna för hushållsnära tjänster till att också innefatta it-tjänster.

Stockholm den 26 september 2012

Margareta B Kjellin (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för it-tjänster, ett s.k. RIT-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.