Avdragsrätt för körkortskostnader

Motion 2012/13:Sk222 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-01
Numrering
2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna.

Motivering

Ungdomar avstår idag alltför ofta från att ta körkort, mycket p g a att de tycker att det är dyrt men också då man i storstäderna åker kollektivt och inte ser samma behov av körkort som tidigare.

Detta är ett samhällsproblem. Utan körkort så kan man inte bosätta sig var som helst i landet där det saknas andra kommunikationer, vilket gör att man blir styrd att bosätta sig i storstäderna. En person som saknar körkort kan inte ta alla jobb som erbjuds utan kan tvingas tacka nej just p g a att personen inte har något körkort. Ett annat problem är att den trafikutbildning som man får när man annars tar körkort också uteblir, och den är viktig för att öka förståelsen i trafikmiljöer och höja trafiksäkerheten. En person som avstår från att ta körkort minskar därmed sin trafikkunskap, har svårare att hitta jobb och begränsas till att bo i större städer.

För att fler ungdomar och även andra åldersgrupper ska ta körkort bör ett avdrag för kostnaden för att ta körkort införas. Avdraget skulle kunna vara utformat så att den kostnaden man har för att ta körkortet kan man sedan dra av fullt ut mot sin förvärvsinkomst i inkomstdeklarationen. Avdragsmöjligheten bör man kunna göra inom 5 år efter det att man tagit sitt körkort.

Ett avdrag för körkortskostnader skulle öka de ekonomiska incitamenten så att fler skulle ha råd att ta körkort. Därmed skulle trafiksäkerheten öka, det ökar rörligheten vad gäller bostadsort, och framför allt ökar det möjligheterna att få jobb. Möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna bör därför ses över.

Stockholm den 27 september 2012

Sten Bergheden (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett avdrag för körkortskostnaderna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.