Pension ska beskattas som lön

Motion 2012/13:Sk267 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det orättvisa i att pensionärer och löntagare betalar olika skatt på lika inkomst.

Motivering

Pension är uppskjuten lön. Under den tid man förvärvsarbetar avstår man en del av sin lön till den kommande pensionen. Därför ska pensionerna också beskattas på samma sätt som löneinkomster. Det var huvudargumentet när det särskilda grundavdraget för folkpensionärer avskaffades fr.o.m. år 2003. De fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen var överens om denna princip, men enigheten bröts när den borgerliga regeringen införde det s.k. jobbskatteavdraget.

Regeringen hävdar att den försökt kompensera pensionärerna, men orättvisan i systemet består. Även en person som enbart har garantipension – alltså den lägsta pensionen – betalar högre skatt än en person med motsvarande arbetsinkomst. Man har från den borgerliga regeringen nu sagt att det inte finns något egenvärde i att ha olika skatt på pension och lön. Det borde betyda att de samtidigt erkänner att deras tidigare resonemang om att det måste vara skillnader för att människor ska arbeta har varit misslyckat och felaktigt. Nu har vi inte sett i handling att man verkligen har ändrat inställning så därför kommer vi att fortsätta hävda det orättfärdiga i den förda politiken.

Ingen annanstans beskattas pensionärer högre än yrkesverksamma. I många länder, exempelvis Norge, får pensionärer lägre skatt än yrkesarbetande. Det är orimligt och orättvist att pensionärer och löntagare ska betala olika skattesatser för samma inkomst. Pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lennart Axelsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Matilda Ernkrans (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det orättvisa i att pensionärer och löntagare betalar olika skatt på lika inkomst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.