Skatter

Motion 2012/13:Sk273 av Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att olika inkomstslag ska beskattas lika.

Motivering

I Sverige har vi i många år satt en ära i vår jämlikhet och den jämlikheten uppnår man bland annat genom så rättvisa och väl genomtänkta regler som möjligt.

Något som går i rakt motsatt riktning är våra nuvarande beskattningsregler gällande pensionärernas, de sjukas och de arbetslösas skatt.

Nu får man en sänkning av sin tidigare inkomst när man går i pension, blir arbetslös eller drabbas av sjukdom då staten beskattar dessa människor hårdare än när de var friska och hade ett arbete. Detta är inte ett bra sätt att behandla människor och det bidrar också till att skillnaderna mellan människor ökar.

Alliansregeringens politik har helt fel inriktning. Pension är inget bidrag, det är uppskjuten lön. Sjukersättningen är inget bidrag, det är en utbetalning från den socialförsäkring man under sitt liv betalat in till och arbetslöshetsersättningen är lika lite ett bidrag utan något man får tillbaka från den försäkring som man betalat in till under sina yrkesverksamma år.

Det har funnits en pensionsöverenskommelse som beslutades i riksdagen av fem partier; det var ett viktigt beslut som nu helt plötsligt rivits upp genom dessa skatteregler.

Det är en viktig princip att olika inkomstslag ska beskattas lika.

Stockholm den 2 oktober 2012

Catharina Bråkenhielm (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att olika inkomstslag ska beskattas lika.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.