Natur-RUT

Motion 2012/13:Sk340 av Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga om det finns förutsättningar för att införa ett natur-RUT.

Motivering

Med jobbskatteavdrag och förändringar i ersättningssystemen har alliansregeringen stärkt drivkraften och gjort det mer lönsamt att arbeta. En rad olika reformer har genomförts för att upprätta arbetslinjen och bryta utanförskapet.

Marknader har öppnats upp för fler och nya aktörer, andra områden har vidgats och stärkts genom införande av ROT- och RUT-avdragen och halverad restaurangmoms. Genom ROT- och RUT-avdragen har fler fått råd att köpa tjänster. Städfirmor och byggföretag har etablerats. Fler steg behöver tas. Ett natur-RUT skulle kunna vara ett landsbygdskomplement till ROT- och RUT-avdragen.

Jobbmöjligheter finns på landsbygden, inom miljöområdet och inom turistnäringen. Företag kan växa fram på landsbygden som är inriktade på att utföra dessa arbetsuppgifter. Ett landsbygds- och naturvårdsavdrag. Ett natur-RUT. Avdraget kunde omfatta arbete med exempelvis skogsplantering, stamkvistning, naturvårdsåtgärder, röjning och städning längs vägar och stränder. Inom turistnäringen kan servicegraden ökas. Inom jord och skogsbruket kan vissa arbetsuppgifter och uppdrag ge underlag för avdrag.

Inriktningen på avdragen skiljer sig från ROT- och RUT-avdragen på så sätt att den avdragsmöjligheten enbart inriktar sig till enskilda. Natur-RUT skulle förutom att ge avdragsmöjligheter för enskilda också ge möjligheter för exempelvis landsbygdsföretag, samhällsföreningen, vägsamfälligheter. De begränsningsregler som finns i nuvarande ROT och RUT kan också på liknande sätt användas i natur-RUT. Detta kan också kompletteras med regler som gör att det blir användbart endast för företag som drivs av enskilda näringsidkare, samfälligheter och föreningar.

Med anledning av ovanstående bör regeringen överväga om det finns förutsättningar att införa natur-RUT.

Stockholm den 2 oktober 2012

Gustav Nilsson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga om det finns förutsättningar för att införa ett natur-RUT.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.