Ett orättvist skattesystem

Motion 2012/13:Sk406 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla skattebetalare ska beskattas på samma sätt.

Motivering

Idag är skattesystemet orättvist. Samma skatt på samma inkomstnivå är vad som borde gälla. Fram till och med 2006 fanns det en kolumn i skattetabellen. Nu finns det sex. Exempelvis så beskattas arbetande och pensionärer olika. Arbetande har lägre skatt än pensionärer. Jobbskatteavdragets konsekvenser för pensionärernas ekonomi visar tydligast felen med jobbskatteavdraget. Självfallet är inte pension bidrag utan inarbetad lön. Vid pensioneringen får alla en lägre inkomst som allt eftersom jobbskatteavdraget fått flera steg beskattas allt hårdare. Jobbskatteavdraget har blivit en form av inkomstmässig åldersdiskriminering som blir ännu mer fel utifrån att många av våra pensionärer har haft ett långt och hårt arbetsliv, betydligt hårdare och med lägre löner än vad många framtida pensionärsgenerationer kommer att ha haft. Detta är djupt orättvist och är allt annat än skatt efter bärkraft. Det ska inte spela någon roll varifrån inkomsten kommer, den ska beskattas enligt en tabell.

Stockholm den 27 september 2012

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla skattebetalare ska beskattas på samma sätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.