ROT för Folkets Hus och bygdegårdar

Motion 2012/13:Sk276 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ROT-avdrag för Folkets Hus och bygdegårdar.

Motivering

I stora delar av landet är Folkets Hus eller bygdegården den enda möjliga samlingslokalen för föreningsmöten, större festligheter eller kulturevenemang. Den betydelse som dessa lokaler har för livskvaliteten för boende på landsbygden kan inte nog understrykas. Många har haft både sitt dop, sin konfirmation, sitt bröllop, sitt 50-årskalas och sin begravning i lokalen, vilket kanske förklarar det starka ideella engagemang som många känner.

I många kommuner finns kommunala bidrag till samlingslokalerna och i statens regi finns också särskilda medel som fördelas – dock i relativt blygsam omfattning. När nu ROT-avdraget finns – dessvärre enbart möjligt att använda för villaägare och bostadsrättsinnehavare – borde det övervägas om inte avdraget också skulle vara tillgängligt för Folkets Hus och bygdegårdar, dvs. för ideellt drivna och föreningsägda samlingslokaler.

Som konjunkturellt instrument är ROT-avdraget utmärkt – och för att få full effekt på sysselsättningen borde det naturligtvis breddas, inte minst till att omfatta även hyresfastigheter och skolor. Det senare finns det färdiga förslag om i riksdagen att ta ställning till, men frågan om Folkets Hus och bygdegårdars möjligheter har ännu inte övervägts.

Riksdagen borde därför ge regeringen i uppdrag att överväga att även ge Folkets Hus och bygdegårdar möjlighet att använda ROT-avdrag – en viktig insats för att värna möjligheten till samlingslokaler även på landsbygden.

Stockholm den 2 oktober 2012

Tomas Eneroth (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ROT-avdrag för Folkets Hus och bygdegårdar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.