Utöka ROT-avdraget

Motion 2012/13:Sk272 av Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget.

Motivering

ROT-avdraget har enligt Skatteverket lett till en kraftigt ökad efterfrågan på hantverkstjänster. Totalt 40 procent av köparna uppger att planerade jobb har tidigarelagts och att investeringar gjorts som aldrig skulle ha utförts om ROT-avdraget inte hade funnits. Enligt samma undersökning från Skatteverket konstateras att 86 procent av svenskarna tycker att ROT-avdraget är bra.

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges för arbetskostnader. Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn berättigar till RUT-avdrag. Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad berättigar till ROT-avdrag. Den största framgången är att jobb som tidigare utfördes svart i dag utförs vitt. ROT-avdraget har också främjat företagande och den utökade efterfrågan på hushållsarbete har inneburit att fler får möjlighet att jobba.

Både RUT och ROT har varit väldigt framgångsrika och har mycket stor acceptans hos allmänheten. Därför är det lämpligt att ta ytterligare ett steg. Jag föreslår att det utreds vilka ytterligare tjänster som skulle kunna klassas som hushållsarbete, men som idag inte gör det. Idag berättigar exempelvis inte ombyggnation eller anläggningsarbete i trädgården ROT-avdrag, men om någon anlitas för att klippa häcken eller gräset kan avdrag för hushållsnära tjänster (RUT) betalas ut. Ombyggnad eller reparation av altan ger rätt till skattereduktion, varför även övrigt arbete utomhus på tomten borde ge rätt till skattereduktion. I dag ger arbete med anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar inte rätt till skattereduktion.

Det finns exempelvis även skillnader i nybyggnad av garage. Om garaget är fristående garage är arbetskostnaderna inte avdragsgilla. Men om garaget är hopbyggt med befintligt hus, räknas det som tillbyggnad och ger därmed rätt till skattereduktion.

Att utöka möjligheterna att göra arbetskostnader för husarbete utomhus, inom ramen för ROT-avdraget, kan antas ha samma effekt som redan befintliga möjligheter till skattereduktion för husarbete, det vill säga, fler vita jobb och större efterfrågan, vilket leder till fler jobb totalt.

Stockholm den 3 oktober 2012

Andreas Carlson (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.