Billigare bostäder

Motion 2012/13:Sk274 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitik.

Motivering

Bostadspolitiken är en av de viktiga framtidsfrågorna i Sverige. På många håll i Sverige är det en enorm bostadsbrist, och speciellt unga har svårt att få en egen bostad.

Bostadssegregationen är också ett stort problem på vissa orter, då den har ökat i och mellan bostadsområdena. I större städer saknas hyresrätter, då de har ombildats till bostadsrätter. Det är dyrt att bygga nya hyresrätter, vilket leder till höga hyror och till trångboddhet för många barnfamiljer.

Det behövs en omläggning av politiken som innebär ett ökat politiskt ansvarstagande på både statlig och kommunal nivå. Ett sådant ansvarstagande innebär att man vidtar åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen i stället för att helt överlåta utvecklingen till marknaden.

Alla har rätt till en egen bostad. Det behövs en lång rad åtgärder för att få fart på byggandet och komma upp i långsiktigt hållbara nivåer. Ett viktigt verktyg är statligt investeringsstöd. Det behöver återinföras, så att fler hyresrätter kan byggas till en rimlig kostnad. Vid nybyggnation är det viktigt att eftersträva en bättre blandning av boendeformer för att minska problemen med segregation. Dessutom måste det statliga bostadsbidraget förbättras så att hushåll kan efterfråga den bostad de behöver.

För att kunna bygga billigare lägenheter kan man utmana arkitekter och byggföretag att hitta nya utformningar, vilket det finns goda exempel på i Kanada. Man behöver också stimulera ett så kallat horisontellt ägande av nybyggda fastigheter med en ägare för bostadsdelen och en annan ägare för den kommersiella eller samhälleliga delen av fastigheten. En översyn bör göras gällande ROT-avdraget så att det också ska gälla för hyresrätter som är i behov av upprustning.

Stockholm den 28 september 2012

Eva Sonidsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.