Bärplockning

Motion 2012/13:Sk211 av Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-25
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skattereglerna i syfte att höja fribeloppet för bärplockning.

Motivering

Cirka 500 000 ton vilda bär växer i de svenska skogarna, varav 70 procent i Norrlands skogar. Idag kan man plocka bär till ett värde av 12 500 kronor per person för att sälja skattefritt (8 kap. 28 § inkomstskattelagen). Vid anställningsliknande fall gäller inte skattefriheten.

För att stimulera den småskaliga plockningen av bär och svamp utanför det som utgör näringsverksamhet eller anställningsliknande förhållanden, bör nivån på den summa för vilken man skattefritt kan sälja bär och svamp höjas. Ett alternativ kan vara att lägga summan i nivå med vad man får arbeta ihop i hobbyverksamhet utan att näringsbetecknas. Idag är den summan 30 000 kr. Den småskaliga bärplockningen ska förstås fortsatt vara skattefri upp till denna nivå, vilket hobbyverksamhet inte är.

Ett argument som använts emot en höjning av fribeloppet är att det skulle vara ett undantag från beskattningen av arbetsinkomster. Men redan skattefriheten som den är idag är ett undantag. Förslaget handlar inte om att göra ett nytt undantag utan om att sätta undantaget till en nivå som leder till bättre resursutnyttjande, minskat fusk och mindre svartarbete.

En sådan skattelättnad kan ha en mycket positiv effekt på en ansvarsfull resurshushållning och på den småskaliga plockningen av bär och svamp. En översyn av dessa skatteregler bör därför göras.

Stockholm den 25 september 2012

Anders Sellström (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skattereglerna i syfte att höja fribeloppet för bärplockning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.