Utvidgat ROT-avdrag

Motion 2012/13:Sk221 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-01
Numrering
2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att inkludera byggnationer inom tomtgräns inklusive grind och staket.

Motivering

ROT-avdraget har medfört att svarta jobb blivit vita och att vi nu ser fler växande företag i Sverige. Det skulle därför vara positivt om det kunde utvidgas ytterligare för ombyggnad av befintliga anläggningar på en tomt, vilket skulle minska fusket med arbeten inom tomtgränsen som idag inte omfattas av ROT-avdraget. De flesta som bor i hus har staket och grind, vilket i dagsläget inte ingår i ROT-avdraget. Däremot omfattas om- eller tillbyggnad av befintliga komplementhus som t ex stuga, växthus, friggebod etc. Det är därför rimligt att ombyggnad eller tillbyggnad av andra befintliga komplement på tomten också innefattas av ROT-avdraget, så som staket och grind. Därför bör möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att inkludera byggnationer inom tomtgräns och om- och tillbyggnad av befintligt staket och grind ses över.

Stockholm den 27 september 2012

Sten Bergheden (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att inkludera byggnationer inom tomtgräns inklusive grind och staket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.