HUS- och TUR– avdrag

Motion 2012/13:Sk382 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till HUS- och TUR-avdrag.

Motivering

Sverige är ett land med en mycket stor landsbygd med små byar och stora avstånd. Skogsbygder och landsbygden avfolkas och städer och större orter växter. Skälen är att det finns arbetstillfällen, service och boende i tätorterna. Stockholmsområdet sägs öka med 40 000 invånare per år och det sker på bekostnad av landsbygden. Mälardalen förväntas öka med flera hundra tusen personer de närmaste åren. En utveckling som inte enbart är positiv då det ställer till problem. Trängsel i trafiken, svårigheter att erhålla bra boenden, enorm förtätning i bebyggelsen på bekostnad av grönområden, stora barngrupper i barnomsorgen med mera.

Det finns anledning att medverka till att det går att leva och verka i hela vårt land inte bara i storstadsområden. Det gäller att främja investeringar på landsbygden och i de mindre orterna. På så sätt kan samhällsservicen bibehållas.

Nyproduktion av bostäder kostar lika mycket om inte mer än i storstäderna. Marknadsvärdet är dock lågt vilket innebär att det inte lönar sig att investera i nyproduktion av villor, hus eller ekonomibyggnader i någon större omfattning. Någon form av landsbygdsavdrag så som till exempel RUT- och ROT-avdrag vore intressant. Det skulle skapa nya arbetstillfällen för hantverkare och företag skulle kunna utföra nyproduktion. Även produktionsledet för material skulle skapa arbetstillfällen. Mindre företag skulle anställa lärlingar och ungdomar vilket i sin tur ska möjliggöra att man bor kvar på landsbygden. Servicen skulle bibehållas och hela landet skulle kunna leva. Kalla det HUS-avdrag.

En outnyttjad tillväxtfaktor på landsbygden är turistverksamheten. I vårt avlånga land finns enorma möjligheter att tjäna pengar på och av vår natur och naturtillgångar. Redan idag finns älgsafarin, överlevnadsturer, flottfärder på våra älvar och vattendrag, ridturer, åka dressin, retreatveckor i urskogen, vakta kolmilor och massor av idéer som ännu inte förverkligats.

Landsbygdsturismen kan skapa hur många nya arbetstillfällen som helst och skulle ge ungdomar arbeten, servicen skulle bibehållas och hela Sverige skulle kunna leva. Men det behövs ett stöd i starten och det skulle kunna vara TUR-avdrag. Med andra ord liknande det som nu är ROT och RUT. Tillsammans skulle det med HUS-avdrag bli en injektion för landsbygden och något som skulle komma hela landet till del.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att se över möjligheterna till stimulansavdrag för att stödja tillväxt på landsbygden i form av HUS- och TUR- avdrag.

Stockholm den 1 oktober 2012

Solveig Zander (C)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till HUS- och TUR-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.