Pensionärsskatten

Motion 2012/13:Sk214 av Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-26
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pension ska beskattas på samma sätt som lön.

Motivering

Det ska löna sig att arbeta, men det måste också löna sig att ha arbetat. Pension bör behandlas som uppskjuten lön men så är det inte idag utan pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Att behandla människor som jobbat hårt ett helt liv på detta sätt är inte rimligt. Det är orättvist.

Sverige är nu enligt en undersökning från PRO ett av få länder i världen där pension beskattas hårdare än lön. Pensionen är ett avstått löneutrymme för tidigare utfört arbete. Avskaffandet av pensionärsskatten handlar enkelt uttryckt om att jämna ut skatteskillnaderna mellan löntagare och pensionärer.

Stockholm den 12 september 2012

Carina Herrstedt (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pension ska beskattas på samma sätt som lön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.