Avdrag för hushållsnära tjänster

Motion 2012/13:Sk425 av Walburga Habsburg Douglas (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad möjlighet till avdrag för hushållsnära tjänster.

Motivering

Från den 1 juli 2007 har det funnits möjlighet till skattereduktion för hushållsnära tjänster för privatpersoner. Många pensionärer och barnfamiljer har kunnat få avlastning med sysslor som annars inte utfördes, köptes olagligt eller lade beslag på värdefull tid med familjen.

13 000 företag inom hemservicebranschen och 55 000 företag inom ROT-branschen har utfört avdragsgilla tjänster under första halvåret 2012. Genom HUS-avdraget har svarta tjänster blivit vita, vilket stärker skattesystemets legitimitet och ger fler medborgare en chans att förvärva en pensionsgrundande inkomst med gällande försäkringar, semester och avtalsenlig lönesättning. Expanderingen av hemservicebranschen har låtit många tidigare utsatta grupper ta steget från utanförskap och in på arbetsmarknaden.

HUS-avdraget innehåller dock problematiska gränsdragningar. Ett exempel är ett litet företag i Eskilstuna som erbjuder både tvätt- och städtjänster. Tjänsterna är mycket uppskattade, särskilt av äldre personer som vill bo kvar hemma och som många gånger har svårt med att kunna utföra exempelvis fönsterputsning eller städning själva.

En del av de äldre vill även ha hjälp med tvättning av gardiner och sängkläder. Företaget tar då med sig tvätten till sina egna lokaler i närheten av den äldres bostad och tvättar och manglar dem. Eftersom tvättningen utförs i företagets lokaler och inte i köparens hem omfattas den inte av möjligheterna till skattereduktion, vilket medför en ökad kostnad för de äldre köparna.

För att underlätta för privatpersoner och företag i hemservicebranschen kan en utvidgad möjlighet till skattereduktion införas där även tjänster som ligger utanför hemmet men i anslutning till nuvarande avdragsgilla tjänster ingår. Det skulle ge ett rättvisare regelverk och positiva samhällsekonomiska effekter.

Stockholm den 28 september 2012

Walburga Habsburg Douglas (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad möjlighet till avdrag för hushållsnära tjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.