RIT-avdrag

Motion 2012/13:Sk229 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa en skattereduktion för it-tjänster.

Motivering

Det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa it-tjänster i hemmet. Enligt en undersökning, som Demoskop genomförde på uppdrag av Almega 2009, tror 78 procent att en skattereduktion skulle innebära ett högre intresse för att köpa denna typ av tjänst. Almega uppskattar att 400000 hushåll på sikt kommer att efterfråga RIT-avdrag.

En skattereduktion för it-tjänster skulle öppna en ny marknad och skapa nya arbetstillfällen, inte minst bland yngre personer. Unga människor har ett generellt kunskapsförsprång inom dessa områden och skulle kunna använda denna kunskap genom att starta och verka i nya företag. Almega uppskattar att ungefär 2 000 nya arbetstillfällen skulle skapas om ett RIT-avdrag infördes. Ett RIT-avdrag skulle också motverka att det skapas en digital klyfta i samhället genom att erbjuda ovana datoranvändare skattereduktion för köp av it-tjänster.

Regeringen har infört möjlighet till skattereduktion för hushållsarbete och för arbete med reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Det huvudsakliga syftet med reformerna är att minska svartarbete och öka arbetskraftsutbudet. Ett så kallat RIT-avdrag bör införas för att bland annat underlätta den personliga användningen av it och för att skapa möjligheter för fler nya företag. Med detta menas att skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster samt ROT-tjänster utvidgas till att även innefatta it-tjänster. Enklast sker detta genom att begränsningen för skattereduktionen gäller alla tjänster som hör till hushållet. Detta bör utredas.

Stockholm den 1 oktober 2012

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa en skattereduktion för it-tjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.