Skattefrihet för soldater i utlandstjänst

Motion 2012/13:Sk431 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen för försvarsanställda svenskar på internationella uppdrag.

Motivering

Värnpliktsförsvaret är nu ersatt av ett yrkesförsvar som aktivt deltar i internationell konfliktlösning. I dagsläget befinner sig tusentalet svenska soldater i utlandstjänst och ambitionen är att Sverige ska delta i fler fredsbevarande insatser i framtiden.

Det nya yrkesförsvaret ställer krav på den anställde att ställa upp på utlandstjänst. Försvarsanställda i utlandstjänst får inkomsttillägg, men endast utlandstraktamentet är skattebefriat. Soldaterna betalar fortfarande kommunalskatt på sina inkomster, trots att de kan vara utlandsstationerade under en längre tid.

Utlandstjänst innebär en lång frånvaro från hem och familj. Oftast har den anställde en familj och ett boende i Sverige som inkomsten måste räcka till. Påfrestningarna fysiskt och psykiskt för soldater som deltar i utlandsuppdrag är redan höga. Rekryteringen av soldater skulle underlättas om nettoinkomsterna ökade.

Sedan den 1 januari 2006 gäller samma beskattningsregler för alla som stationeras utomlands av en statlig myndighet. Detta borde dock inte medföra att soldater i utlandstjänst inte kan åtnjuta gynnsammare skatteregler än andra statligt anställda.

Inkomstskatterna för försvarsanställda i utlandstjänst bör enligt ovan därför ses över för att förbättra deras villkor och underlätta rekrytering.

Stockholm den 25 september 2012

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen för försvarsanställda svenskar på internationella uppdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.