Ett skatteparadis för låginkomsttagare

Motion 2012/13:Sk356 av Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett skatteparadis för låginkomsttagare i Sverige genom ytterligare skattesänkningar.

Motivering

Skattenivån och skattepolitiken spelar en stor roll när det gäller att fördela resurser, finansiera välfärdens verksamheter, påverka samhällets ekonomiska aktiviteter och få individer, verksamheter och företag att bete sig på olika sätt.

Bolagsskatten är enligt OECD den skatt som är mest skadlig för tillväxten. Alliansen föreslår i BP13 att bolagsskatten sänks från och med den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. Detta förbättrar förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige.

Skattetrycket i Sverige har minskat. Minskningen beror i hög grad på införandet av jobbskatteavdraget. Sverige har dock fortfarande det näst högsta skattetrycket av OECD-länderna. Utvecklingen de senaste åren har inneburit att Danmark har passerat Sverige vad gäller högst skattetryck. Men fortfarande betalar en svensk tvåbarnsfamilj med medelinkomst över 40 procent i skatt.

Många länder har ett högt grundavdrag för att de som har låga inkomster inte ska behöva betala skatt. I Belgien är grundavdraget flera gånger så högt som i Sverige, och i exempelvis Tyskland och Frankrike finns system för sambeskattning av makar som väsentligt sänker deras skattetryck.

Regeringens genomförda jobbskatteavdrag har gjort att beskattningen av arbetsinkomster sänkts kraftigt för låg- och medelinkomsttagare. I Sverige samverkar ett lågt grundavdrag, inkomstskatten och arbetsgivaravgiften till att skatten blir hög även för människor med låga och genomsnittliga inkomster. Det innebär en otrygghet i vardagen, minskat utrymme för eget sparande och minskad frihet för individen.

När samhällsmedborgarna anser att beskattningen är rimlig kan också det medvetna skatteundandragandet minska, vilket ökar statens skatteintäkter.

Fredrik Reinfeldt har uttalat att han vill skapa ett skatteparadis för låginkomsttagare i Sverige och alliansregeringen har genomfört stora skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare i Sverige, men vi har en bra bit kvar.

Med anledning av detta bör regeringen se över möjligheten att tydliggöra hur vägen till målet om ett skatteparadis för låginkomsttagare i Sverige ser ut.

Stockholm den 28 september 2012

Jenny Petersson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett skatteparadis för låginkomsttagare i Sverige genom ytterligare skattesänkningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.