Dispens vid ansökan om ROT-avdrag

Motion 2012/13:Sk257 av Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för Skatteverket att kunna ge dispens från sista datum för ansökan om ROT-avdrag.

Motivering

I våras kunde vi läsa om en person som nekades ROT avdrag, då han på grund av allvarlig sjukdom var oförmögen att lämna handlingarna i tid. Enligt tidningsartikeln säger Skatteverket att det enligt lagen inte finns några dispensmöjligheter att lämna handlingarna senare.

I andra skatteärenden finns ofta en möjlighet till omprövning, ibland flera år bakåt i tiden. Det är inte rimligt att inte kunna ta hänsyn till att olyckor, allvarliga sjukdomar eller andra extraordinära händelser hindrar en person från att få sina rättigheter tillgodosedda.

Skatteverket måste få en lagtext att luta sig mot som tar hänsyn till detta. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Christer Winbäck (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för Skatteverket att kunna ge dispens från sista datum för ansökan om ROT-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.