Till innehåll på sidan

Skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer.

Motivering

Sedan början av innevarande år kan en privatperson skänka pengar till vissa organisationer och få skattereduktion för detta. Gåvan ska uppgå till minst 200 kronor och lämnas för vissa bestämda mål. Skattereduktionen får uppgå till maximalt 1 500 kronor per år och person. Skattereduktionen medges till 25 procent av gåvobeloppet, vilket innebär att det högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor.

Dessa ändamål och mål som kan komma i fråga att få komma i åtnjutande av skattereducerade medel är definierade av riksdagen i lag och ska

 • bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller

 • främja vetenskaplig forskning.

En typ av ideella krafter som faller utanför gällande lagstiftning, och därmed inte kommer i åtnjutande av skattereduktionen, är organisationer som bevakar och tar tillvara djurs rättigheter och djurs välbefinnande. Detta trots att djur och djurrätt engagerar många människor och att organisationerna gör viktiga insatser. Utöver att göra viktiga insatser för djur så är djurrättsorganisationerna viktiga för både enskilda människor och som en del i den demokratiska utvecklingen i samhället.

I budgetpropositionen för 2012, där förslaget om skattereduktion för gåvor presenterades, beskrev regeringen motiven för att införa skattereduktionen på detta sätt:

En stark och livaktig ideell sektor har stor betydelse för samhällslivet och demokratin. Fler aktörer och bättre villkor för ideella organisationer att driva verksamhet innebär fler valmöjligheter för människor. Den ideella sektorn bedriver betydelsefull verksamhet inom t.ex. kulturlivet, idrotten, folkbildningen, det sociala området, utvecklingspolitiken och genom trossamfunden. Att den ideella sektorn anses som värdefull ur samhällelig synvinkel har kommit till uttryck bland annat genom olika former av offentligfinansierade stöd och bidrag men även genom de särskilda skatteregler som finns för beskattning av vissa typer av ideell verksamhet. (prop. 2011/12:1 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor, kap. 6, s. 447–448).

Jag hemställer att regeringen ser över möjligheten att ge djurrättsorganisationer samma förutsättningar och möjligheter till skattereduktion för gåvor som de organisationer som idag har detta.

Stockholm den 14 september 2012

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.