Till innehåll på sidan

Förstärkt jobbskatteavdrag för unga

Motion 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett utökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år.

Motivering

Vid en utblick i det ekonomiska klimat vi ser runt omkring oss i världen kan konstateras att vi tillhör ett av de länder som klarat sig bäst genom den ekonomiska kris som drabbat Europa såväl som övriga delar av världen hårt. Jämförelsevis med många andra länder i Europa som drabbats av krisen har Sverige en låg arbetslöshet. Svensk arbetsmarknad är dock behäftad med strukturella problem och har över tid varit präglad av att arbetslösheten varit högre bland grupper som haft begränsad eller ingen tidigare kontakt med arbetsmarknaden. Alliansregeringen har gjort mycket på detta område med jämförelsevis goda resultat, men det finns anledning att göra mer givet bland annat de nu rådande arbetslöshetstalen bland unga människor. Arbetsmarknaden förändras precis som samhället över tid och därför bör metoderna för att möta arbetslöshet bland utsatta grupper också göra det. Vi kan konstatera att en reform som haft positiva effekter på sysselsättningen i Sverige är införandet av jobbskatteavdraget. Ökandet av ekonomiska incitament för att arbeta har i Sverige varit nödvändigt mot bakgrund av att det i breda inkomstgrupper tidigare varit för liten diskrepans mellan försörjning genom olika typer av bidragssystem i jämförelse med eget arbete. Sysselsättningseffekten av jobbskatteavdraget påvisas bland annat av Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av den relativt sett högre andelen arbetslösa bland unga människor i relation till arbetsgrupper med tidigare arbetslivserfarenheter förefaller det angeläget att ytterligare försöka rikta insatser mot unga människor på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av att jobbskatteavdraget är den reform som kanske mest evidensbaserat av alla bidragit till att öka sysselsättningen bör förutsättningarna för ett ökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år ses över. Under förutsättning att detta skulle generera samma effekter som det generella jobbskatteavdraget skulle detta ha mycket gynnsamma effekter på ungdomsarbetslösheten. I sammanhanget bör beaktas effekterna av det utökade jobbskatteavdrag som riktats mot pensionärer som valt att fortsätta arbeta även efter sin 65-årsdag. Här kan man se tydliga effekter av det ökade ekonomiska incitamentet att fortsätta arbeta. Mot bakgrund av detta bör regeringen se över förutsättningarna för ett utökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år då detta sannolikt skulle utgöra en viktig reform för att minska arbetslösheten bland unga.

Stockholm den 4 oktober 2012

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johan Hultberg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett utökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.