Dubbelt jobbskatteavdrag för unga

Motion 2012/13:Sk312 av Anton Abele (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga.

Motivering

För pensionärer finns dubbelt jobbskatteavdrag för att arbeta. Jobbskatteavdraget är förstärkt för att personer över 65 år skall ha en extra stimulans för att stanna kvar på arbetsmarknaden. Detta är gjort mot bakgrund av att befolkningen åldras och att det blir allt färre som arbetar i förhållande till dem som befinner sig utanför arbetskraften. Det vore önskvärt att undersöka närmare om det även kan vara effektivt att införa en dylik reduktion för unga.

Alliansregeringen har sedan den tillträdde 2006 gjort det betydligt billigare för arbetsgivare att anställa unga genom den halverade arbetsgivaravgiften för dem under 26 år. Ett dubbelt jobbskatteavdrag skulle motivera och skapa ytterligare incitament för unga att vilja ta ett första jobb. Om inkomsten är lägre beskattad är skillnaden i plånboken tydlig och genom det förstärks viljan att ta ett arbete.

Stockholm den 25 september 2012

Anton Abele (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.