Förbättrad information om jobbskatteavdraget

Motion 2012/13:Sk344 av Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare öka informationsinsatserna för att säkerställa att fler människor får vetskap om jobbskatteavdraget och dess innebörd.

Motivering

Jobbskatteavdraget är en central del i regeringens ekonomiska politik för att varaktigt öka sysselsättningen. Ett ökat arbetskraftsutbud, en ökad sysselsättning och ett ökat antal arbetade timmar är nödvändigt för att främja den ekonomiska tillväxten och att möta den demografiska utmaningen. Första steget i jobbskatteavdraget kom 2007, det fjärde genomfördes 2010. Jobbskatteavdraget kan få fler att arbeta. Men då måste fler få veta att avdraget finns. Det är framförallt yngre, äldre och utrikesfödda som förväntas jobba mer, eller att gå från bidrag till arbete.

När Riksrevisionen 2009–2010 undersökte hur många som känner till jobbskatteavdraget visade det sig att nästan varannan aldrig har hörts talas om det. Okunskapen är särskilt stor bland unga och utrikesfödda.

Då behovet av information om jobbskatteavdraget finns bör regeringen se över möjligheten att ytterligare öka informationsinsatserna för att säkerställa att fler människor får vetskap om reformen och dess innebörd.

Stockholm den 10 september 2012

Gustav Nilsson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare öka informationsinsatserna för att säkerställa att fler människor får vetskap om jobbskatteavdraget och dess innebörd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.