RIT-avdrag

Motion 2012/13:Sk370 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag.

Motivering

Den 1 juli 2007 genomförde regeringen den så kallade RUT-reformen som har gjort det väsentligt billigare att anlita hushållsnära tjänster i Sverige. I grunden innebär avdraget att en tjänst kan ske till halva kostnaden. Effekten har blivit stor med resultatet att hemservicebranschen expanderat kraftigt. En annan skattereduktionsreform som har fått ett väldigt positivt mottagande är ROT-avdraget. Båda reformerna har dessutom varit viktiga för att stävja krisernas effekter. Det har medfört ett kraftigt uppsving i efterfrågan av hantverkstjänster, och mycket talar för att den svarta marknaden minskar som en följd av skattereduktionen. Erfarenheterna från RUT- och ROT-avdragen visar potentialen för tjänstesektorn att växa när privatpersoner får rätt till skattereduktion.

Erfarenheterna från dessa två exempel visar således att skattereduktion fungerar, både för att göra svarta jobb vita och som ett sätt att utveckla och expandera en viss bransch. Mot den bakgrunden vore det rimligt att utvidga dagens reform till att också inkludera ett så kallat RIT-avdrag. Anledningen är att många människor i Sverige, trots att vi ligger långt framme på it-området, fortfarande saknar adekvat it-vana. Inte minst skulle det vara en stor hjälp för äldre som i allt större utsträckning är hänvisade till internet för olika samhällstjänster.

Många kommuner, landsting, banker med flera utvecklar sin service och kommunicerar alltmer via internet. Det innebär att många, framförallt äldre, hamnar i ett digitalt utanförskap som skulle kunna förhindras genom att it-tjänster ingår i RUT-avdraget. Dessutom ges fler människor möjlighet till arbete, inte minst unga, vars it-kompetens skulle komma väl till pass. En undersökning från Demoskop som gjordes på uppdrag av Almega för något år sedan visar att cirka 78 procent av dem som är i behov av it-tjänster av detta slag anger att en skattereduktion skulle öka intresset att köpa dessa tjänster.

Mot denna bakgrund vore det rimligt att även it-tjänster inkluderas i vad som definieras som hushållsnära tjänster. Regeringen bör därför se över de nuvarande reglerna för hushållsnära tjänster, för att se om det är möjligt att inkludera även it-tjänster.

Stockholm den 27 september 2012

Lotta Finstorp (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om RIT-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.