RIT-avdrag

Motion 2012/13:Sk330 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa skattereduktion för RIT-tjänster.

Motivering

It ska underlätta vardagen för människor och företag. Alla ska ha möjligheten att vara en del av informationssamhället. En säker och tillgänglig infrastruktur är grundläggande för digital delaktighet, samhällsekonomiskt lönsamt och bidrar till att förenkla både företagandet och människors användning av digitala tjänster. Men det finns många människor som av olika anledningar inte kan eller vill digitaliseras. Dels måste offentliga e-tjänster anpassas så att alla kan använda dem, dels måste vi diskutera hur vi kan uppmuntra människor till att ta del av ny teknik.

I dagens digitala samhälle är vi beroende av tjänster och information via nätet – i arbetet, skolan och hemmet. Det skulle vara olyckligt att tvinga människor till att använda dator och internet. Däremot kan vi uppmuntra dem till det. Exempelvis har jobbskatteavdraget inneburit uppemot 2 000 kronor mer i plånboken varje månad för en vanlig arbetare – det motsvarar efter tre månader kostnaden för en normal bärbar dator och gör det ekonomiskt enklare att skaffa bredband. Men alla är inte datorexperter. En del upplever osäkerhet kring att installera nya program på datorn, hitta nya kanaler på tv eller kring hur man surfar i mobilen. Det hindrar tillväxten och människors vardag som blivit allt mer digital.

En skattesubvention för RIT-tjänster skulle underlätta den digitala vardagen för människor som känner sig tekniskt osäkra. Det kan handla om att koppla in en ny digitalbox, få hjälp med att sköta bankärenden via internet eller hålla kontakten med släkt och vänner genom e-mail och sociala medier. Ofta är det äldre, människor med funktionshinder eller helt enkelt människor som känner sig tekniskt osäkra det handlar om. Skattesubvention för RIT-tjänster skulle bidra till en större digital delaktighet, dels genom att digitala tjänster når fler generellt dels genom att dessa människor skulle lära sig och våga ta del av ytterligare digitala tjänster i framtiden samtidigt som det skulle skapa nya jobb och företag, speciellt bland unga. Regeringen bör därför överväga att se över möjligheten att införa skattereduktion för RIT-tjänster.

Stockholm den 24 september 2012

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa skattereduktion för RIT-tjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.