Till innehåll på sidan

Möjliggör kollektivtrafikkort åt anställda utan förmånsbeskattning

Motion 2012/13:Sk428 av Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra kollektivtrafikkort och cyklar åt anställda utan förmånsbeskattning.

Motivering

Att öka andelen kollektivtrafikresenärer är en av de stora utmaningarna som vi står inför i vårt land om vi vill kunna möta klimatutmaningarna. Detta gäller i alldeles särskild utsträckning för storstadsregionerna.

En tredjedel av alla förvärvsarbetande i Sverige skulle åka mer med kollektivtrafiken om arbetsgivaren betalade hela eller delar av kostnaden. Det visar en undersökning som genomförts av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Tyvärr saknas det idag incitament för arbetsgivarna att stimulera de anställda att resa med kollektivtrafiken. Därför borde reglerna ändras så att arbetstagarna slipper förmånsbeskattning på de biljetter och kort till kollektivtrafiken som de får av sina arbetsgivare samt att arbetsgivarna ska slippa betala sociala avgifter för dessa kostnader.

Resultaten från undersökningen där 2 500 svenskar tillfrågats under juni månad visar att andelen som kan tänka sig att resa mer kollektivt med förmånligare regler har ökat från en fjärdedel 2007 till en tredjedel 2008. 34 procent svarade att de definitivt eller antagligen skulle åka oftare med kollektivtrafiken, vilket motsvarar drygt 1,5 miljoner människor.

Det är inte några skillnader mellan män och kvinnor, eller mellan storstadsregionerna och övriga landet. Det är de yngre, upp till 29 år, som i störst utsträckning kan tänka sig att åka mer.

Idag gäller att ett månadskort eller ett årskort för kollektivtrafik som utnyttjas av en anställd och bekostas av en arbetsgivare utgör en skattepliktig förmån för den anställde om det inte har skrivits ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som förbjuder privat användande.

Ett månadskort eller ett årskort för kollektivtrafik kan avse resor med exempelvis buss, tåg och tunnelbanetåg. Lokala och regionala kort som bekostas av arbetsgivaren och tilldelas anställda antas alltid vara för privat bruk och ska beskattas för hela kortvärdet om inte korten förvaras på arbetsplatsen och endast används vid tjänsteärenden.

Det är självklart att sådana regelverk inte stimulerar till ökad användning av kollektivtrafik. Därför föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att utreda hur arbetsgivare ska kunna köpa kollektivtrafikkort och cyklar åt sina anställda utan att betala sociala avgifter och utan att den anställde förmånsbeskattas.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mats Pertoft (MP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra kollektivtrafikkort och cyklar åt anställda utan förmånsbeskattning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.