RUT-avdrag för företagare

Motion 2012/13:Sk339 av Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för och möjligheterna att införa RUT-avdrag för företagare.

Motivering

För många småföretagare är det en tung börda att sköta bokföring, bokslut, skattefrågor med mera. Man får använda kvällar, nätter och helger för att göra något man ofta inte heller är specialist på. Mycket tid skulle kunna användas på annat och bättre sätt och många problem skulle lätt kunna lösas exempelvis av en bokföringskunnig person, men det är ofta för dyrt för företagaren att använda externa tjänster. I många fall använder man mer tid och kraft till att kämpa med svåra och näst intill omöjliga uppgifter än på det egna företagets kärnverksamhet.

Småföretagare borde kunna använda sig av någon form av RUT-tjänster för bokföring och andra kringtjänster som behövs. Därmed skulle företagaren få mer tid att arbeta med det man är bäst på och kunna expandera och utveckla sitt företag.

De som arbetar med bokföring och andra tjänster skulle också få mer arbete.

Eventuellt skulle man också kunna låta RUT-avdragen för städtjänster gälla för dessa småföretagare. Med småföretagare avses enskilda firmor, handels- och kommanditbolag samt aktiebolag med färre än fem sex anställda.

Med anledning av ovanstående bör regeringen se över förutsättningarna och möjligheterna att införa ett RUT-avdrag för företagare.

Stockholm den 26 september 2012

Gustav Nilsson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för och möjligheterna att införa RUT-avdrag för företagare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.