Utförsåkning och golf i friskvårdspengen

Motion 2012/13:Sk210 av Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-25
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inkludera utförsåkning och golf i begreppet skattefri friskvård.

Motivering

Människor är olika och människor utövar därför sin friskvård på en rad olika sätt. Den friskvårdspeng som innebär att motion kan ske skattefritt är en väletablerad företeelse i vårt land. Arbetsgivare erbjuder anställda möjlighet att bedriva friskvård till subventionerade priser eller till och med helt gratis. Skatteverket har dock begränsat det skattefria utbudet av friskvård genom att definiera vad som kan anses vara friskvård av mindre värde och enklare slag.

Det som inte ingår i skatteverkets regelverk för skattefri friskvård är bland annat utförsåkning och golf. Att åka skidor på längden är avdragsgill friskvård men att åka skidor utför är inte avdragsgill friskvård. Att utförsåkning inte skulle ingå under friskvårdsbegreppet är besynnerligt när det i allra högsta grad är en friskvårdsaktivitet. Ett årskort på en slalomanläggning är i de allra flesta fall billigare än ett årskort på ett gym och skulle därmed falla under begreppet av mindre värde. Detsamma gäller idag också för golf där kostnaderna för att spela har minskat under senare år. Golf är för många i Sverige den huvudsakliga friskvården och det råder ingen tvekan om att golfspelande ger mycket goda resultat för hälsan.

Regeringen bör skyndsamt undersöka möjligheten att inkludera utförsåkning och golf i begreppet skattefri friskvård.

Stockholm den 25 september 2012

Anders Sellström (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inkludera utförsåkning och golf i begreppet skattefri friskvård.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.